Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lecture

Christian Kerez (CH)

Work in progress
Thursday
29.03 2012
20:30
Intercultureel Centrum ‘De Centrale’

With the support of:

His designs seem to be honed into an archaic peace and concentration. This provides special buildings that have been designed with precisely balanced architectural resources.

De Zwitserse architect Christian Kerez (°1962, Maracaibo, VE) is een intellectueel die zeer concreet, onderzoekend en behoudend bouwt. Kerez studeerde aan de Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, waar hij sinds 2001 ook professor is.

Wie is Christian Kerez? Hij maakt deel uit van een select groepje zonderlinge Zwitsers. Kenmerkend is het bescheiden oeuvre, waarbinnen ieder werk doorwrocht is, zich uitend in een enorme precisie en een concentratie op het concrete bouwen. De architecten Olgiati, Märkli en in mindere mate Caminada en Miller & Maranta nemen soortgelijke posities in. Het is geen zelfverklaarde club, maar ze treden individueel op overeenkomstige wijze naar buiten met uitgesproken kundige gebouwen.

Kerez werd geschoold bij het Zwitserse architectenbureau Morger & Degelo en was als projectarchitect betrokken bij kunstmuseum Liechtenstein in Vaduz. Sinds de oprichting van zijn eigen bureau in Zürich (1993) bouwde hij een bescheiden oeuvre op met zeer verfijnde bouwwerken. Kenmerkend is de schijnbaar losse ordening van gebouwen. Deze blijkt bij nadere beschouwing gebaseerd te zijn op een zuivere constructieve logica. Een actueel voorbeeld is het ontwerp voor het schoolgebouw Leutschenbach in Zurich. De school bestaat voornamelijk uit een stapeling gigantische stalen vakwerkliggers van verschillende hoogten. Om belasting te beperken zijn hier zeer minimale betonvloeren aan gehangen. Alle installaties zijn in de vloeren opgenomen om de indeling vrij te houden. De lift vormt het enige vaste verticale element. Tussen de vloeren is rondom glas aangebracht, in nauwelijks aanwezige kozijnen. De opvallende lichtheid van het gebouw wordt extra benadrukt door zes minimale stalen voeten. Terugkerend motief in het werk van Kerez is het nastreven van een zo gering mogelijk verschil tussen maquette en gerealiseerd gebouw. (…)
Zijn ontwerpen lijken in een archaïsche rust en concentratie te zijn fijn geslepen. Dit levert bijzondere gebouwen op die met nauwkeurig uitgebalanceerde architectonische middelen zijn ontworpen. Het zijn totaalconcepten waarin alle onderdelen fysiek en conceptueel met elkaar verbonden zijn: er kan niets bij- of af. De gebouwen van Kerez herbergen een enorme vaardigheid, geduld en doorzettingsvermogen en vormen hierdoor een uiterst heldere vertaling van een idee. Kerez volgt met deze ontwerppraktijk een duidelijke lijn om duurzame bouwwerken te realiseren die gezag, zorgvuldigheid en trots bij de gebruiker afdwingen.
(…)

(Job Floris, De Singel)