Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lecture

Ben Van Berkel (NL)

The silence of architecture
Friday
02.05 1997
20:30

Van Berkel has been formed by “important matters that have no place in a schema of architecture”: television, the first moon landing, music, shopping, airplane, telephone, Neo-Aristotelian philosophy, contemporary art, cars and motorways …

Nederlandse architectuur heeft al sinds mensenheugenis de reputatie serieus te zijn, in de zin van integer. Er is een rechtlijnige moderne architectuur-geschiedenis; van Dudok, Oud, Duiker, Rietveld … het nieuwe bouwen … over Hertzberger, Van Eyck tot de huidige actieve generatie. Er zijn stevige ‘roots’ waarbinnen frivole escapades als het postmodernisme (inmiddels internationaal in zijn trivialiteiten verdronken) geen voet aan de grond kreeg.

Er is een architectuurcultuur, een cultuur van architectuurkritiek, een belang-stelling bij openbare instanties. Architectuur heeft erkenning verworven …
Van de culturele marginaliteit en het gevecht voor overleving van het architectuurdebat in Vlaanderen, is over de grens geen sprake.
Voor moderne architectuur hoeft allang niet meer gevochten te worden.

Eigen aan een ideologische stevig verankerde, bijna geïnstitutionaliseerde traditie heeft men in Nederland dan weer wel de vaak belerende sfeer. Het ware geloof wordt bewaakt. Over ideologische zuiverheid wordt veel gepraat, beleerd, gedoceerd. Gebouwen moeten als het ware kunnen praten en zichzelf legi-timeren. Ze moeten hun verhaal hebben. Critici moeten het verhaal als exegeten kunnen aflezen en toetsen aan wat er staat.

Aan dit cocon van ‘onderwijzersmodernisme’ ontsnappen in Nederland regelmatig vlinders die de ‘praatjes bij de plaatjes’ ver achter zich laten.

Archipel is zeer verheugd drie zeer boeiende Nederlandse architecten te gast te hebben. Ze zijn veeleer met een grensverleggende evolutie van architectuur bezig dan met grensbewakende erfenissen.
Koen Van Velzen is verwant met Koolhaas in zijn verzet tegen architectuur als een representatie van denkbeelden. Zijn ruimtelijke gebouwen vragen om ontdekt te worden.
Wiel Arets is verwant met Terragni, Louis Kahn en Tadao Ando in zijn zoeken naar luciede, spirituele geometrieën, maar het gaat verder. Zijn architectuur wil als een virus de samenleving positief aantasten.
Ben Van Berkel heeft, na samenwerkingen met Zaha Hadid en Santiago Calatrava, een on-Hollandse vrijheid ontwikkeld die in een fluide architectuur evolueert.

Programme

actuele architectuur in Nederland

KOEN VAN VELZEN op 21 FEBRUARI 1997
WIEL ARETS op 21 MAART 1997
BEN VAN BERKEL OP 25 APRIL 1997