Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lecture

Baumschlager - Eberle (AT)

Own work
Thursday
29.03 2001
20:30

A pragmatic realism, an unruly, no-nonsense research into feasible to rationally purified prototypes conceived from site features and materials. “Architecture from scratch” as Dietmar Eberle puts it, or architecture stripped of sensationalism, but designed from the logic of building.

Van de architectuur van Baumslager & Eberle (Oostenrijk – Voralberg) gaat iets krachtigs en essentieels uit. Een pragmatisch realisme, een tegendraads, no nonsens onderzoek naar het haalbare, naar rationeel uitgezuiverde prototypes, bedacht vanuit site, functies en materiaalgebruik. “Architectuur vanaf het nulpunt” zoals Dietmar Eberle het formuleert of architectuur ontdaan van effectbejag, maar ontworpen vanuit de logica van het bouwen.

Baumslager & Eberle zijn bouwmeesters. Vakkundige professionelen. Architecten als ‘resource-managers’ die er voor instaan dat materiële middelen economisch en correct worden gebruikt en het bouwproces van daaruit opnieuw definiëren.

Bij Baumslager & Eberle is niet zozeer de vraag “wat is architectuur ?” aan de orde maar veeleer “hoe maak je architectuur ?” De opdrachtgevers worden niet lastig gevallen met een architectonisch discours. Ze krijgen de dienstverlening waarvoor ze beroep deden op bouwmeesters. Maar door de consistente kwaliteit van het antwoord begon het oeuvre van Baumslager & Eberle stilaan tot de avant-garde te behoren … De architectuur met de A … De publicaties. De monografieën. Paradox van de buitengewone gewoonheid …

Ze schrijven nochtans geen manifesten, geen reflexties over zichzelf of over hun concepten. Ze bouwen en banen zich een weg in het bouwproces met onconventionele middelen.
Niet de persoonlijk formele stellingname maar veeleer de productontwikkeling staat voorop, de economie van het bouwen. Architectuur is geen zelfontplooiing maar een doordachte inzet van middelen …
Ze werken als een onderneming die klanten met een uitgebreide databank bijstaan en elke vraag beantwoorden met een van project tot project evoluerend architectonisch onderzoek.

Hun gebouwen wijzen elke zelfpresentatie af. Ze zijn eerder gekarakteriseerd door eenvoud, zuivere verhoudingen en een soeverein gebruik van materiaal.

In België zijn Baumslager & Eberle momenteel bezig met een nieuw ziekenhuis-complex in Kortrijk in samenwerking met FDA (Foqué-Denkens-Adriaenssens) en Itten + Brechbuehl uit Zwitserland.
Een investering van hun manier van denken op een vrij grote schaal … Duurzaamheid, flexibiliteit, zuinig energieverbruik …

Dit project, en ook het reisprogramma in mei, waren aanleiding om Dietmar Eberle als gastspreker uit te nodigen. Tijdens de Zwitserland reis wordt immers even de grens overgestoken naar Voralberg in Oostenrijk waar diverse projecten van het architectenduo worden bezocht.

Op donderdag 29 maart alvast hierop een introductie.

Marc Felix