Archipel

Beleef architectuur!

Lezing

Govaert & Vanhoutte

over eigen werk

Aan de hand van een aantal gerealiseerde concepten, wordt de visie van de architecten geconcretiseerd. Aan de basis ligt een doordacht functionalisme, gekoppeld aan de logica van het programma en de plaatselijke, existentiële context. Het is de motor van het concept, ontdaan van elke vormelijkheid : een abstract beginsel. Dit inhoudelijk gegeven wordt op een artistieke en esthetiserende wijze geïnterpreteerd en veruitwendigd. Het gevolg is een overstijgen van gangbare trends en formalismen. Een soort van ‘suprematisme’ om het met schilderkundige termen te verwoorden.

De architectonische verschijning ligt dan ook meestal dicht bij de oorspronkelijke vastgelegde inhoud en oogt abstract. Het is net deze grens die de architecten Govaert & Vanhoutte aantrekt en willen toepassen in hun opdrachten. Van invloed op hun hedendaagse architectuur is het contact met historische gebouwen. Dergelijke gebouwen zijn ontdaan van alle overbodigheid, liggen nauw aan hun functie en plaats, en hebben een ‘natuurlijkheid’. Door hun abstractie kunnen ze overleven.

De voorgestelde concepten zijn:
- Fort Napoleon (Oostende)
- Vestingsroute en Kazematten (Ieper)
- Pleinaanleg rond Grand Hotel Belle-Vue (Westende)
- kantoor- en woongebouw (Sint-Michiels)
- bedrijfsgebouwen Delta Light (Gullegem)
- Colombine (Brugge)
- individuele woningen (Brugge en Gooik)

Lezing

Wanneer?

do 21 oktober 2004 20:30

Waar?

't Leerhuys
Groeninge 35
8000 Brugge
België

Publicaties


Met de steun van: