Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lezing

Jo Crepain

Over eigen werk
Vrijdag
21.11 2003
20:30
België

Het streefdoel is voor iedere opdracht tot een slim project te komen, zowel opstedebouwkundig als op architecturaal vlak, op functioneel en structureel vlak en dit binnen het budget en het termijn dat vooropgesteld werd.

Jo crepain is architect-stedenbouwkundige en de oprichter van het kantoor dat sinds 1986 in zijn huidige vorm bestaat. Jo crepain architect is een multidisciplinair team actief op het vlak van architectuur, stedenbouw en design. het kantoor werd in 1986 opgericht door jo crepain en is in deze vorm de verderzetting van een architectuurpraktijk die aanvang nam in 1973.

woningbouw

Tussen 73 en nu werden in belgië heel wat woningen gerealiseerd. zowat elk woningtype en elke prijsklasse kwam daarbij aan bod: rijwoning en villa, royaal of compact, van heel duur tot uiterst goedkoop. De eerste realisatie, woning en kapsalon ROELS, werd in 73 meteen bedacht met de ROBERT MASKENS prijs voor architectuur. Ander bekroonde projecten zijn appartementen DE SCHUTTER en apotheek/appartementen ROEBEN. De eerste internationale erkenning kwam er in 88 met de woning en tandartsenpraktijk SYSSENS die de INTERNATIONAL PRIZE OF ARCHITECTURE ANDREO PALLADIO werd toegekend. Ook villa DE WACHTER genoot de erkenning van dezelfde jury.

Opmerkelijke en meer recente realisaties zijn villa VAN DE VELDEN en woning MOEREELS, ondergebracht in een oude watertoren. In de verkaveling WILDERVELD te SINT-PIETERS-LEEUW realiseerde het kantoor op uitnodiging twee projecten: de duplex-appartementen VERMEYEN, en de low-budget woning FEYEN.

Met BOLLE BRUG te Amersfoort, realiseerde het kantoor in 89 haar eerste woningbouwproject in Nederland. Kort daarop volgden opdrachten voor het uitbreidingsgebied KATTENBROEK in dezelfde stad en voor het kopgebouw op het JAVA-EILAND te Amsterdam. Sindsdien nam het aantal woningbouwprojecten in nederland jaarlijks toe. het kantoor werd uitgenodigd voor verschillende vinex-locaties en stedelijke uitbreidingsgebieden: NIEUWLAND te Amersfoort, WOUDHUIS te Apeldoorn, MOLENSLOOT in De Lier en het JEURLINK te Deventer. In Haverleij, een uitbreidinggebied naar een concept van Sjoerd Soeters nabij ‘s Hertogenbosch, leverde het kantoor het eerste ‘kasteel’ VELDERWOUDE op.

Andere opdrachten werden verworven via wedstrijden: DE BRANDSE HOF te Etten-Leur, de herontwikkeling van RINGPARK NOORD te Utrecht, woningen en appartementen op een voormalig industrieterrein te UITHOORN en op een voormalig schoolterrein aan de JOHAN DE MEESTER STRAAT te Utrecht.

In Den Haag werkt het kantoor mee aan het HAARLEM RAAKS-project dat, naast kantoren en winkelruimtes, plaats biedt aan een 100-tal appartementen. In WEERT bouwt het kantoor luxe appartementen en in Arnhem ESSENPAS, waar de woningen rond een binnenkoer worden gegroepeerd naar het model van een hofstede. In WOERDEN is het kantoor werkzaam op twee locaties: het stadshart waar winkelruimtes en woningen worden voorzien en het schildersplein waar appartementen en parkwoningen zijn gepland.

In de POLSTRAAT, gelegen in de historische stadskern van Deventer, realiseerde het kantoor 56 appartementen. even buiten de stad, aan de oever van de ijssel, bouwt het kantoor aan het POTHOOFD-project: 175 luxe appartementen. Ook voor reconversie-projecten werd het kantoor meermaals ingeschakeld: de FOKKER-terreinen te Papendrecht, de NEFKENS-locatie te Amersfoort, de LIMOS kazerne te Nijmegen en – in de vorm van een wedstrijdontwerp – de herinrichting van het voormalig kloosterdomein BRAKKENSTEIN te Nijmegen. In Almere ontwierp het kantoor voor de gebieden TUSSEN DE VAARTEN en BUITEN OOST.

kantoorbouw

Met de verbouwing van een atelier tot kantooruimte in opdracht van UCO te gent in 1990 begon het kantoor aan een nieuwe loopbaan in de kantoorbouw. Het reclamebureau VVL/BBDO schakelde het kantoor in om een oude wijndepôt, een beschermd monument te Brussel te renoveren en verbouwen tot kantoor. In 97 wint het kantoor de besloten wedstrijd voor de verbouwing van het kantoorgebouw van de vakantiekas bouw (ccb-vkb) aan de POINCARé-laan te Brussel.

ULTRAK, een amerikaanse multinational gespecialiseerd in camerabewaking en beveiliging van gebouwen, gelast het kantoor in 98 met de bouw van hun europese hoofdzetel in Wommelgem.Hetzelfde jaar doet RENSON, een bedrijf gespecialiseerd in verluchtsroosters en zonneweringssystemen, een beroep op het kantoor voor de bouw van hun kantoren. In samenwerking met de opdrachtgever en het studiebureau werd voor dit project het HEALTHY BUILDING concept ontwikkeld dat berust op een maximaal gebruik van natuurlijke ventilatie en nachtkoeling. Een tweede opdracht van een reclame bureau: DUVAL GUILLAUME ADVERTISING wil in een geklasseerd pand en aangrenzend stoffenmagazijn haar kantoren huisvesten.

Het kantoor bouwt op diverse locaties bankfilialen voor FORTIS, DEXIA en KBC. In 2000 kreeg het de opdracht voor de verbouwing van de hoofdzetel van DEXIA in brussel.

Van TELINDUS krijgt het de opdracht voor de bouw van de nieuwe hoofdzetel te Haasrode. In opdracht van euro-immo star ontwerpt het kantoor het 60.000 m² grootte kantoorgebouw NIEUW ZUID, op de gronden van het voormalige rangeerstation zuid van de nmbs.

Na een besloten wedstrijd krijgt het kantoor de opdracht villa HOOGERHEIDE van berlage, de hoofdzetel van johan matser projectontwikkeling te Hilversum, te renoveren en uit te breiden met ondergrondse kantoren. In 2002 wordt het kantoor aangezocht om het masterplan voor KEMPENBAAN in Tilburg, een project voor 240.000 m² kantoren en appartementen, te tekenen en om op het OOSTERDOKSEILAND te Amsterdam een gebouwencomplex te ontwerpen voor kantoren, commerciële ruimtes en woningen

openbare gebouwen en utiliteitsbouw

Voor DE POST realiseerden het bureau kantoren in Lochristie en in Rijkevorsel. Na een besloten wedstrijd mag het kantoor een nieuwe universitaire campus bouwen voor de UA in de binnenstad van Antwerpen. Van de stad LOMMEL krijgen ze in 2000 de opdracht het NAC (nieuw administratief centrum) te bouwen. Voor xpo Kortrijk voeren een team een haalbaarheidsstudie uit voor de bouw van een INTERIEUR CAMPUS.

Op het terrein van de voormalige BOREELKAZERNE in Deventer ontwerpen ze een bioscoopcomplex met zes zalen, een leisure-centrum en 3000 m² winkelruimte.

Niet alleen m² tellen. in het kader van brugge 2002 ontwierp het kantoor een tijdelijk paviljoen uitgevoerd als fruitserre voor de KUNSTHALLE LOPHEM.

stedenbouw

Het kantoor maakte reeds verkavelingsplannen op voor ‘t ZAND en BETHANIE te Brasschaat en werkt momenteel aan verkavelingsplannen in WONDELGEM waar zo’n 600 à 1000 woningen worden ingeplant, de GROENINGENHOEK te Kontich, SCHAPENDREEF te Brasschaat en het KAPELLEBLOK te Herent.

In 2001 stond het kantoor in voor de opmaak van het masterplan voor de herinrichting van de BOELWERF te Temse – waar op 40 hectaren industrieterrein zo’n 150.000 m² kmo-zone en 1300 woningen en appartementen dienden voorzien – en voor de opmaak van het stedenbouwkundig plan voor ANTWERPEN NIEUW ZUID, de grootste stadsuitbreiding van Antwerpen sinds de 19de eeuw, met zo’n 1500 woningen en appartementen en 160.000 m² kantoren, horeca en commerciële ruimten.

Het kantoor wordt ook in Nederland regelmatig aangezocht voor de opmaak van stedebouwkundige plannen en beeldkwaliteitsplannen. Voor het LEIDSCHE RIJN-gebied staan verschillende projecten op stapel: het kantoor tekende voor de stedebouwkundige lay-out en de gedeeltelijke invulling van de deelgebieden DE BALIJE en de DE HEUVELS en ontwerpt voor WIJK ACHTER HET SPOOR en HOF TERWIJDE. voor LANDGRAAF wordt een stedebouwkundig plan ontwikkeld voor zo’n 300 woningen.

Voor Tilburg werkt het kantoor aan het masterplan voor KEMPENBAAN waar 240.000 m² kantoren en appartementen worden voorzien en aan RINGPARK NOORD.

Voor MIDDENGEBIED GELEEN stond het in voor de stedebouwkundige opmaak en bkp voor een nieuwe woonwijk met 550 woningen. Voor DE WIERDEN, gelegen op het grondgebied van heemskerk en beverwijk, tekende het 10 wooneilanden waarop 520 woningen zullen worden gerealiseerd. Voor OUD WEST te Amsterdam stelde het kantoor het bkp samen voor het bouwblok van het voormalige wilhelmina ziekenhuis.

interieurarchitectuur

Het interieurteam is nauw betrokken bij de architectuurproductie van het kantoor en staat in voor de binnenafwerking en inrichting van woningen en kantoren. Voor MERCATOR-NOORDSTAR was het verantwoordelijk voor de inrichting van de directiekantoren met inbegrip van het ontwerp van de wandtapijten.De know-how van het team op het vlak van de functionaliteit van werkposten, opbergsystemen en akoestiek werd aangewend in o.m. ULTRAK, RENSON, VVL/BBDO en DUVAL GUILLAUME. Voor AXA ontwierp het voor de hoodzetel, in het voormalige gebouw van royal belge, de nieuwe ontvangstruimten. Autofabrikant mercedes-benz vertrouwde het de inrichting van de MAYBACH-brandshop aan de zavel in Brussel toe. Het interieurteam in verder nauw betrokken bij de verbouwing en herinrichting van de hoofdzetel van DEXIA te Brussel en heeft ook de inrichting van de nieuwe hoofdzetel van TELINDUS te Haasrode voor haar rekening genomen.

design

Niets is te klein of het kan (opnieuw) ontworpen worden. Uit het maatwerk kantoormeubilair dat we ontwierpen voor de kantoren van UCO, VAN CAUWENBERGH en verzekeringmakelaar MATERNE ontstond de idee een modulair kantoorinrichtingssysteem te ontwikkelen: JOFFICE (jo’s office). Het meubilair wordt sinds 1995 vervaardigd door TIMBER en in de benelux verdeeld door AHREND.

Het lichtarmatuur ELIKS, in productie genomen en verdeeld door KREON, ontstond uit de nood aan een efficiënte indirecte kantoorverlichting. het armatuur werd o.m. aangewend voor POINCARE en ULTRAK. Een tweede armatuur, OXO wordt geproduceerd door LIGHT.

werkwijze en organisatie

Een kantoor met 72 medewerkers en een opdrachtenpakket met zo’n 50 nieuwe projecten per jaar vraagt om een goede organisatie. Naargelang de aard en de omvang wordt een opdracht toegekend aan een projectverantwoordelijke binnen één van de acht teams: 6 architectuurteams, 1 stedenbouwteam en 1 interieurteam. Een negende team, het grafisch team staat in voor alles wat te maken heeft met vormgeving en presentatie.

Elke opdracht wordt binnen één team van schetsontwerp tot oplevering opgevolgd. Het ontwerpen gebeurt in de vorm workshops met jo crepain als vaste spil. De out-put van deze worshops wordt -steeds in de vorm van varianten – voorgelegd aan de opdrachtgever. De ontwerpfase is pas beëindigd nadat de opdrachtgever zich volledig in het voorstel kan vinden.

Zo is elk ontwerp een synthese van de inbreng van alle betrokken partijen.

De kantoormanager is niet enkel verantwoordelijk voor de interne organisatie van het kantoor maar neemt ook deel aan de wekelijkse teamvergaderingen waarin de planning en de vordering van de dossiers worden doorgenomen. Problemen en bevindingen die daar worden gesignaleerd komen aan bod in een wekelijkse team-overschrijdend vergadering waaraan jo crepain en een verantwoordelijke uit elk team aan deelnemen.

het streefdoel is enerzijds binnen het kantoor een klimaat te creëren waarin iedereen graag met architectuur bezig is en anderzijds en daarmee samengaand, voor iedere opdracht tot een slim project te komen, zowel opstedebouwkundig als op architecturaal vlak, op functioneel en structureel vlak en dit binnen het budget en het termijn dat vooropgesteld werd.