Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Bezoek

Marc Dessauvage

Op zoektocht
Zaterdag
21.09 1985
Westmalle, Heverlee, Willebroek...
België

Een architectuurtrip als hommage aan Marc Dessauvage. Deze trip wordt een unieke kans om een aantal toppunten uit zijn oevre te bezoeken en de betekenis ervan te situeren. Het werk is Opvallend, niet door de een of andere vorm van extravagantie of originaliteit, maar door de intrinsieke kwaliteit van zijn aanpak.

Marc Dessauvage is, in alle stilte, gestorven in december 1984. Hij was 53 jaar. Met zijn stil afscheid laat hij een belangwekkend oeuvre na. Zijn werk blijft, ook nu nog, gelden als een van de meest koherente referenties in de recente geschiedenis van het bouwen in België, opvallend, niet door de een of andere vorm van extravagantie of originaliteit, maar door de intrinsieke kwaliteit van zijn aanpak.

Elk gebouw van Marc Dessauvage staat er als een feit.

Marc Dessauvage bouwde een indrukwekkend aantal kerkgebouwen, allemaal gerealiseerd tussen 1960 en 1975. Te zamen met de vele woningen uit diezelfde periode en enkele grotere opdrachten zoals het monasterium te Westmalle en vooral het fakulteitsgebouw van Wijsbegeerte en Letteren te Leuven getuigen ze van een onstuitbare kreativiteit, maar vooral van een zeldzaam beroepsmatige architektuuraanpak, die zich door niets van de gestelde opgave liet afleiden.

In de jaren zeventig heeft hij slechts enkele opdrachten gekregen waarvan de meeste nooit kunnen gerealiseerd worden. De meest opmerkelijke realisatie is zijn eigen woning te Loppem, waarvoor hij de betonprijs kreeg in 1981.

Beter dan er over te spreken, past het om het werk van Marc Dessauvage te kennen zoals het er staat.

De selektie wil Marc Dessauvage laten kennen zoals hij bouwde, en zoals hij zelf was. De keuze wil een globaal beeld geven van zijn werk, rekening houdende met de materiële mogelijkheden de rondrit te maken in één dag. De meeste van zijn gerealiseerde werken zijn gesitueerd in de provincies Antwerpen en Brabant.

Philip Cardinael stelde de reis samen en zal ons rondleiden in een tiental projecten.

Over Marc Dessauvage verschenen vrij veel publikaties in diverse kranten, tijdschriften, periodieken en andere uitgaven. Zonder echt volledig te kunnen zijn verzamelden wij meer dan vijftig artikels en teksten over Marc Dessauvage. Deze worden verzameld en gebundeld, (samen wellicht meer dan 350 blz) aangevuld met een complete lijst van zijn uitgevoerde werken en projekten, en met een volledige bibliografie. Deze verzameling werd samengesteld door Philip Cardinael.

Beschijving van enkele werken

Faculteit Wijsbegeerten en Letteren, K.U. Leuven
Het gebouw van Letteren en Wijsbegeerte zoals het er nu staat was slechts de eerste faze uit een veel ruimer projekt. In het programma waren nog voorzien : auditoria, een taleninstituut, een apart gebouw voor oudheidkunde en kunstgeschiedenisn, een liturgisch centrum, een experimenteel theater, enz….
Het hele terrein tussen Blijde Inkomstraat, Maria Theresiastraat, Bogaardenstraat en Ravenstraat zou hiervoor worden vrijgemaakt. Enkel het appartementsgebouw op de hoek van de Maria Theresiastraat en de Blijde Inkomstraat zou behouden blijven.
In het masteplan opteerde Dessauvage, binnen een globale aanpak, voor differentiatie van de gebouwen volgens de verschillende programma’s.
Het gebouw dat er nu staat had het ruimste programma. Hiervoor werden acht niveaus voorzien. Rond deze «toren» kwamen de andere gebouwen die een beperkter programma en zo ook een beperkter volume hadden ; het hoge, centrale gebouw zou op die manier juister worden begrensd.
De differentiatie via de verschillende gebouwen zou de herkenbaarheid vergroten en de nuancering in het trajekt en bestemming verduidelijken.
Het geheel zou ook in het stadsweefele een eigen gezicht krijgen, een heendaagse bijdrage tot de stad. Aan dit weefsel werd namelijk iets toegevoegd, een aantal cellen die er nieuw leven zouden inbrengen.
Inhoudelijk wellicht een juister benadering dan de optie om het hele terrein vol te bouwen over twee of drie bouwlagen, op alle rooilijnen aan te sluiten en in de gevel schaal en ritme van de tegenoverliggende woningen over te nemen: ongetwijfeld een enge interpretatie van het begrip integratie in het stadsweefel.
Een nieuwe, moderne bijdrage hoeft daarom dat stadsweefsel niet naar het leven te staan. Trouwens, de bijdrage van Dessauvage, die de herkenbaarheid en de verduidelijking van gebouw en programma viseert, brengt wellicht een groter respekt voor de woning op dan architekten die de gevels van deze woningen overnemen of kopiëren en achter deze gevels een programma steken die er verder niets mee te maken heeft.
Met de begroeiing, die tussen en rond de verschillende gebouwen zou komen, voegde Dessauvage andermaal iets toe waar Leuven wat gebrek aan heeft.
Het huidige gebouw was, zoals gezegd, slechts een eerste faze. De impakt van dit volume is daarom ook, vooral naar de hoek van de Bogaarden- en de Mariatherisiastraat toe, te groot.
Enkele grote bomen langs die kant zouden dit veel verbeteren.
Het doel van Dessauvage was het gebouw zo goed en zo onopvallend mogelijk te laten funktioneren. Dagelijks gaan er honderden studenten, professoren en assistenten in en uit; in en uit de leslokalen, de burelen, de bibliotheken…
Elke verdieping heeft een forum, waar de verschillende gangen op uitkomen. Door de terugspringende bovenramen naar de burelen toe, de verspringingen en de gang zelf, de zijdelingse insprongen die rechtstreekse, natuurlijke belichting mogelijk maken, zijn deze gangen ruim gedifferentieerd.
Op het forum sluit ook telkens de bibliotheek en enkele leslokalen aan. Het forum is als contactplaats zeer belangrijk. Deze worden dan ook door studenten en proffen intens gebruikt. Door zijn differentiatie ontstaan trouwens verschillende plekken die dan weer door de globale aanpak met elkaar in verbinding blijven.
In die kontinuiteit speelt het betonnen cassetteplafond een belangrijke rol. Of je nu in een bureel, in de gang of in het forum bent, overal heb de dit doorlopend plafond. Zelfs de deuren verbreken die kontinuiteit niet. Het doorlopende plafond en daartegenover het ritme van de cassettes illustreren wat eenheid en differentiatie kunnen betekenen.
De trappen zorgen voor de vertikale kontinuiteit. Door de draaiende beweging, alsook door hun geslotenheid maken ze ons van die verbinding veel beter bewust. Twee hoofdtrappen, langs beide zijden van de fora, houden de cirkulatie in evenwicht. Een evenwicht dat in het totale concept zeer belangrijk is: studenten komen langs verschillende richtingen naar het forum toe. Sommige blijven staan, anderen gaan door; een diffuse beweging van mensen in en door het gebouw. Het is dan ook essentieel dat je dit forum ook langs verschillende richtingen kunt verlaten, eventueel langs een andere richting dan die van waaruit je gekomen bent.

Eventueel kunnen nog enkele partikuliere woningen bezocht worden in de streek van Antwerpen en Leuven.

Reisbegeleiding, en planning: arch. Philip Cardinael

St-Jozef Ambachtsman, Vosselaar – Marc Dessauvage, 1967
Les églises de Marc Dessauvage
par Geert Bekaert

Marc Dessauvage a déjà construit quelques églises : Willebroek, Ezemael, Aarschot, Gand, etc. De plus, quatre églises se terminent actuellement : Willebroek, Westmalle, Vosselaar, Jette-Dielegem. L’architecte en a six autres à l’étude. Il a, d’autre part, fait des transformations à une église et à deux chapelles.
On na peut pas pour autant l’appeler un constructeur d’églises, non seulement parce qu’il construit autre chose, mais surtout parce que la construction d’églises n’a pas pour lui de signification spéciale. Que ce soit une église ou une habitation, il ne fait aucune différence. Il construit parce que au service de lui-même et de ceux qui lui commandent le travail, il cherche des signes spatiaux de reconnaissance de la condition humaine.

S’il ne fait aucune différence entre maison et église, il n’en fait pas plus entre lui et les autres. Construire n’est à ses yeux qu’un travail objectif dans lequel ni lui-même ni les maîtres de l’ouvrage ne sont entièrement maître. Sa créativité est à la fois une forme d’humilité et une ouverture sur la réalité. Sa fantaisie laisse derrière elle les schémas imposés d’avance, de telle sorte que l’architecte, en lui, puisse reconnaître cette réalité dans toute son originalité.

Si Marc Dessauvage a quelque mérite dans le domaine de la construction d’églises, c’est grâce à cette liberté qu’il se donne dans l’approche du programme. Du fait qu’il ait refusé de considérer plus longtemps ce genre de travail comme particulier, il est arrivé à libérer la construction d’églises des liens ataviques pour la remplacer dans le grande tradition de la construction religieuse de l’humanité.

Si l’on veut parler de la construction des églises de Dessauvage, on ne peut pas employer plus longtemps le concept « église » comme on l’a fait récemment encore dans certaines considérations d’ordre liturgique. Il faut parler d’architecture sans plus. Une église comme n’importe quelle autre construction n’a de valeur que dans la mesure où elle collabore à l’édification d’un monde habitable. D’une manière toute nouvelle, l’église doit, si elle veut garder sa raison d’être, se présenter comme un prototype que pour autant qu’elle arrive à s’inscrire dans la situation religieuse réelle de l’homme d’aujourd’hui, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas représenter l’un ou l’autre idéal religieux abstrait, mais répondre à un sentiment religieux concret.
Prototype ne signifie pas en sol monumentalité ou quelque forme de particularité. Le mot n’a plus rien à voir avec un modèle idéal. Il signifie seulement l’indication d’une expérience exemplaire et consciente de valeurs et de relations générales, souvent implicites.
L’immeuble ne peut plus être défini de l’extérieur par la communauté : si elle tenait à le faire encore, elle se couvrirait de ridicule. C’est, au contraire, par l’intérieur et par sa liberté que ces édifice doit dégager clairement le sens de sa construction, de l’habitation de l’homme d’aujourd’hui.

Il n ‘est donc pas suffisant de donner une forme à des schémas, aussi liturgiques soient-ils. La construction doit être une expérience originale qui a la liturgie pour conséquence et non cette liturgie comme projet moteur initial. H. Mulisch ne dit-il pas : « Ne sont conservées dans la vie que les choses qui ne furent pas des commencements ».
Il faut se centrer sur l’humanité authentique, démontrer comment on peut habiter humainement, comment il faut habiter. Humanité ne signifie pas luxe, mais exigence. Évidemment, il existe plusieurs solutions satisfaisantes, mais devant les constructions de Dessauvage on éprouve le sentiment que tout va tellement de soi ; aucune autre solution ne semble possible à ce moment. A l’intérieur de son architecture, la liturgie, donc l’homme, peut jouer librement. Elle n’est liée à aucun système, à aucune géométrie absolue. Par exemple, ce n’est pas de l’autel que s’organise le reste de l’espace, mais cet espace découvre, au contraire, la place de l’autel, l’endroit qui lui convient le mieux. Ensuite, on n’a pas non plus l’impression que la lumière tombe là en fonction de l’emplacement de l’autel, mais que l’autel a trouvée sa place à l’endroit le plus lumineux.

Ainsi, les relations classiques de l’architecture monumentale sacrée sont inversées ; l’homme ne crée plus, par le bâtiment, une espace à part dans lequel son existence est déterminée de l’extérieur et ordonnée de façon absolue, mais il découvre le sacré dans le quotidien de son habitat.
Un remarquable progrès consiste à disposer le chœur en situation de totale liberté sauf le tabernacle. On peut difficilement s’imaginer que l’on ne fixera plus définitivement l’autel ou le lutrin dans cet espace. Mais ce ne sont pas les objets qui disposent de l’espace, ce sont les hommes. Quant au prêtre, il n’est pas un serviteur de l’autel, c’est ce dernier qui est à son service.

Si l’on pratique la liturgique dans un tel espace, on comprendra qu’il faille exiger de cette liturgie qu’elle soit véridique, et c’est là une exigence qui est encore loin d’être satisfaite,. La liturgie ne peut plus être ici une manifestation particulière, mais un acte spécifique dans lequel la totalité de l’état d’homme se réalise. Le dessin n’est nulle part automatique, nulle part non plus il ne court en ligne droite. Sans cesse c’est de la surprise que nous éprouvons.
Voilà un espace que nous n’arrivons pas à imaginer dans son ensemble ; impossible de la saisir, de le ramasser en une seule image. Pour cela il est trop changeant, trop multiple dans ses divers aspects. Sur un plan purement architectonique, il se passe vraiment trop de choses dans cette église. Elle se déploie tranquillement dans le grand espace qui lui est imparti, nulle part elle n’est privée de mouvement de vie. Et cette vie qui se manifeste ainsi n’est ni statique ni solennelle, mais livre une impulsivité jeune et directe. Dans cette église, nous pouvons apprendre ce que signifie habiter, ce que signifie se déplacer dans l’espace, se tenir dans l’espace en tant que personne, disposer d’espace en se livrant à lui. C’est tout autre chose que des murs à garnir et un toit au-dessus de la tête. Il s’agit de prendre conscience de la place que prend l’homme de notre époque, sur la terre. Et la conscience de ce fait, dans cet espace-là, est chose tellement merveilleuse, tellement forte et dénuée de sentimentalisme, tellement spirituelle, totale, que l’on ne ressent plus qu’un désir : pouvoir et savoir vivre ainsi.
Ce n’est pas dans l’architecture, uniquement, que Marc Dessauvage applique cet idéal de vie et d’habitation ; il le réalise partiellement, un peu grâce au hasard, dans ses églises, mais ne néglige pas les meubles et tout le design industriel. Ici, une fois de plus, il se libère des schémas et prouve par le mobilier et les objets du culte combien notre art d’habiter est encore indigent et privé d’esprit.
L’évolution de cet architecte se dirige de plus en plus vers la forme organique, une forme qui s’élève jusqu’à n’être qu’un moyen de reconnaissance spatiale d’une existence dans l’espace.

LA CHAPELLE DU COLLEGE SAINT-LIEVEN A GAND
La modernisation progressive du Collège Saint-Lieven prévoyait la construction d’une nouvelle chapelle destinée à recevoir de 400 à 600 élèves. Le terrain retenu à cet effet (situé en plein centre de Gand comme le reste du collège) était si exigu et d’un dessin tellement irrégulier qu’il était impossible d’y concevoir un plan terrier de type habituel. Une chapelle traditionnelle et autonome était d’ailleurs difficile à imaginer dans cet ensemble en constante mutation. Très ingrate à première vue, cette situation s’est cependant avérée favorable à l’élaboration d’un espace ecclésial apte à concrétiser de manière quasi idéale les exigences de la nouvelle liturgie.
Voici la solution à laquelle on s’est arrête. Le mur enveloppant suit purement et simplement les limites du terrain. On s’est contenté d’accentuer un de ses angles, afin de donner à l’espace un minimum de cohésion. Par là même, on indiquait l’emplacement normal du sanctuaire, souligné également par une double prise de lumière. Le centre ainsi défini émerge librement de l’architecture et permet à l’assemblée de se réunir tout autour avec un maximum de spontanéité, à la manière dont un groupe se range autour d’un orateur dans n’importe quel espace ouvert.
Mais cet espace ne se suffit pas entièrement à lui-même. Une vaste zone d’accès lui donne son échelle, en même temps qu’elle opère la transition avec les autres bâtiments du collège. On y trouve deux niveaux. Celui du bas comporte un hall d’entrée et un espace à plafond bas qui abrite les confessionnaux. De ce hall (et de la chapelle elle-même) des escaliers mènent à une galerie supérieure, dont une partie minime seulement donne sur l’espace ecclésial.
Elle comprend la sacristie et quelques autels pour les messes privées des professeurs. Deux de cet autels sont disposés de manière à rassembler une petite communauté de sœurs et une groupe restreint d’élèves.
L’espace ecclésial, d’aspect unitaire, et la zone d’accès, fortement différenciée, forment en réalité un seul ensemble dont les connexions sont sensibles partout. Il est impossible de l’embrasser entièrement d’un seul coup d’œil, à quelque endroit qu’on se place. La perspective est toujours nouvelle, et toujours cohérente. La continuité spaciale déborde d’ailleurs sur le reste du collège et sur le quartier environnant. En fonction de ces deux données préexistantes, elle pénètre dans l’espace principal et y trouve un certain repos, mais non immobilité totale. C’est uniquement au moment de sa prise en possession par l’assemblée eucharistique qu’elle manifeste des points fixes. L’architecture, ici, n’entend donc en aucune manière lier à un cadre rigide le comportement vivant des personnes. Elle reste ouverte à des développements toujours nouveaux.
L’intégration de la chapelle dans l’ensemble du quartier est complétée par le bloc de chambrettes bâti au-dessus de la zone d’accès, ainsi que par l’escalier de secours qui relie celle-ci aux dortoirs existants. S’il est vrai que cette construction se différencie nettement des bâtiments voisins, anciens et récents, ce n’est point par souci d’originalité : c’est pour affirmer la validité d’un espace habitable centré sur la spontanéité créatrice de la personne.
(Note de l’architecte.)

COUVENT DE RELIGIEUSES A WESTMALLE
Aux yeux d’un architecte, le problème essentiel posé par la construction d’un monastère est celui de la co-habitation permanente d’un groupe de personnes qui se sont librement engagées à édifier, sur le plan spirituel, une totale communauté de vie.
C’est pourquoi le présent projet se caractérise d’abord par un jeu de relations (séparations et liaisons) entre le vie personnelle de la religieuse et celle de la communauté entière, et ensuite par les rapports entre le monde du dedans et celui du dehors.
La cellule, élément primaire, doit offrir à la religieuse un milieu de vie personnelle entièrement élaboré. Dans le projet, chaque cellule garde donc son identité propre, grâce à des ressauts horizontaux et verticaux qui subordonnent l’échelle du tout à celle de l’unité fondamentale. Groupées en un large segment d’arc, les cellules, marquées par le jeu positif-négatif de leurs terrasses, donnent ainsi naissance à un espace communautaire naturel.
Dans cet espace, chaque élément (chapitre, chapelle, réfectoire) reçoit sa place et sa forme spécifiques. Le quartier des hôtes, les parloirs et la zone d’accueil parachèvent le construction en lui donnant une sorte de seuil ainsi qu’une ouverture vers l’extérieur.
Dans la chapelle, qui est l’élément le mieux valorisé de la construction, nous retrouvons le même schéma en raccourci.
Le monastère sera implanté dans un bois de sapins. Il s’y affirmera comme un tout cohérent et comme l’image directe d’un milieu authentiquement humain.
(Notes de l’architecte).

EGLISE SAINT-ROCH A AARSCHOT
Cette chapelle a été construite sur les lieux où furent exécutés les otages pris dans la ville au début de la première guerre mondiale. Elle est destinée à devenir l’église paroissiale d’un nouveau quartier en extension. Dans un premier temps, l’accent avait été placé sur l’idée même de mémorial. Trois projets avaient été entièrement élaborés en conséquence, mais des difficultés extrinsèques empêchèrent successivement leur réalisation. Pour le projet définit, on résolut de lever toute ambiguïté et de bâtir simplement une bonne église, qui deviendrait un « memorial » par le seul fait du lieu de son implantation.
Le parti finalement choisi – un plan carré – a été dicté par la nature et les dimensions du terrain. Celui-ci s’élève en pente douce, avec un ressaut abrupt à mi-hauteur. Le premiers projets faisaient usage de cette dénivellation pour poser un élément important de la construction en porte-à-faux au-dessus de la partie inférieure du terrain. Dans la réalisation définitive, l’édifice s’enfonce au contraire partiellement dans le sol. Pour éviter de morceler une construction aussi basse, on a choisi une forme très contrée sur elle-même. C’est ce qu’exprime en particulier la toiture, conçue en puissance et posée sur des éléments de béton qui font le tour de l’édifice. Les bords de cette toiture ont été biseautés vers l’intérieur. Ce procédé, qui déborde de la pure fonction, allège et libère de manière inattendue l’implantation relativement lourde du bâtiment dans le sol de la colline. Empêche de s’étendre horizontalement, le bâtiment s’élève ainsi en diagonale : mouvement encore accentué par le feu des piliers et des poutres. Là commence aussi la dimension humaine de l’édifice. Elle est parachevée par les ouvertures, qui offrent au visiteru un choix de belles échappées sur le bos voisins.
L’organisation de l’intérieur n’exprime aucune espèce de système à priori. Le plan terrier ist entièrement libre. Un minimum de détermination a été donné à l’espace de circulation. Le chœur lui-même ne suit aucune coordonnée de type géométrique. L’unique liaison avec la forme enveloppante est le lieu du tabernacle, posé sur un ressaut du mur.
Quand à l’entrée, elle est orientée vers une petite chapelle entièrement vitrée, où un Ecce Homo à demi-calciné, sauvé de l’église incendiée en 1914, rappelle ceux qui furent fusillés en ce lieu.
(Note de l’architecte.)

Programma

Gent
St-Lievenscollege, 1964–65
Willebroek
Heilig Kruis kerk, 1964–68
St-Jozef ambachtsman
Westmalle
Zusters Benediktinessen, 1965–70
Monasterium “Magnificat”
St-Paulus kerk, 1964–67
Vosselaar, Turnhout
St-Jozef Ambachtsman, 1967
Aarschot
St-Rochusmemoraal kerk, 1963–65
Kessel-lo, Leuven
Parochiaal centrum Don Bosco, 1969–70
Leuven
Faculteit Wijsbegeerten en Letteren, K.U. Leuven, 1969–73
Heverlee, Leuven
Appartementen L. Voordeckers
Liedekerke
O.L. Vrouw kerk, 1965–74