Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Film

The present situation + Collums and gables

Intro Architecture at the Crossroads + receptie 5 jaar archipel
Vrijdag
05.09 1986
20:30

In samenwerking met:

Vereniging Algemene Aannemers Bouwwerken, Brugge

De BBC-reeks laat de strijd tussen de -ismen voor wat ze is, maar gaat in op de ladingen. De niet waargemaakte ambities van de “na-oorlogse” stad, de mislukkingen en twijfels … en als gevolg daarvan : het duizelingwekkend pluralistisch beeld van heroplevende, recente zoektochten naar het wezen van architectuur.

Dit jaar zond BBC 2 een reeks van 10 uitzendingen van telkens 40 minuten uit, over aktuele tendenzen in de architektuur. Een kruispunt van richtingen.

De laatste 10-15 jaar laten een merkwaardige explosie zien van internationale architektuurontwikkelingen die niet meer onder één noemer te vatten zijn. (“Modernisme, laat-modernisme, high-tech, postmodernisme, neo-rationalisme, new-spirit”, enz… De architektuurkritiek heeft inmiddels diverse ladingen van “vlaggen” voorzien).

De BBC reeks laat de strijd tussen de -ismen voor wat ze is, maar gaat in op de ladingen. De niet waargemaakte ambities van de “na-oorlogse” stad, de mislukkingen en twijfels … en als gevolg daarvan : het duizelingwekkend pluralistisch beeld van heroplevende, recente zoektochten naar het wezen van architektuur.

In een serie van vijf (à zes) vrijdagavonden worden de BBC programma’s getoond op groot videoscherm, vanaf de tweede avond gevolgd door een paneelgesprek en debat.

+ Opening Tentoonstelling
Gerard ‘t Hart is een Nederlands monumentaal vormgever die, naast vormgeving van pleinen, monumentale objekten, muurschilderingen, een zeer specifieke techniek van papierscheursels aanwendt. De tentoonstelling toont diverse beeldkomposities samengevoegd met gekleurde papierrepen.

Programma

20u receptie en opening van de tentoonstelling ‘Gerard ‘t Hard’
21u “Doubts and Reassessment” “Collums and Gables”

Titels van de volgende programma’s :
BERLIN; A CITY FOR PEOPLE
HOUSES FOR PEOPLE
TEXAS : INSTANT CITY
QUO VADIS
ISLAM : RESEARCH OF IDENTITY
JAPAN : THE ZEN WAY OF BUILDING
STOP THE BULLDOZER
NEW MARKET PLACES