Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lezing

Leo Copers, kunstenaar

Over eigen werk
Vrijdag
07.06 1996
20:30

In samenwerking met:

Het oeuvre van Copers gelijkt op een onontwarbaar kluwen van agressieve, ironische en magische waanvoorstellingen. Men wordt niet rechtlijnig en gradueel naar een werk geleid, maar de kunstenaar verkiest de weg van de verwarring, de blasfemie, het ongewone.

“Het oeuvre van Leo Coopers gelijkt op een onontwarbaar kluwen van agressieve, ironische en magische waanvoorstellingen. Men wordt niet rechtlijnig en gradueel naar een werk geleid, maar de kunstenaar verkiest de weg van de verwarring, de blasfemie, het ongewone” (W. Van Mulders).

Inleiding door Roland Patteeuw.

Katapultinstallatie, 1973