Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Tempelhof 21, 8000 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lezing

Continuïteit van het nieuwe

Japan door Hera Van Sande
Vrijdag
13.02 1998
20:30

Tokyo verandert met de regelmaat van een klok, een metropool waar ogenschijnlijk chaos het voor het zeggen heeft, een plaats waar verscheidene stromen van energie, mensen, licht, de stad constitueren.

"Though the cities of Japan, particularly Tokyo, appear to the foreign visitor to be reassuringly Western, acquaintance with these modern-seeming urban complexes indicates that they are not Western nor, indeed, in any Western sense, modern. There are the high-rise structures, the elevated highway networks, and the proliferating suburbs all familiar to the West, but the city functions in a completely un-Western manner."

Een beeld van Tokyo wordt geschetst. Hoe moeten we deze metropool lezen en begrijpen? Een stad die verandert met de regelmaat van een klok, een metropool waar ogenschijnlijk chaos het voor het zeggen heeft, een plaats waar verscheidene stromen van energie, mensen, licht, de stad constitueren, ...
Tijdelijkheid en veranderlijkheid : twee cruciale begrippen die aan de basis liggen van het fenomeen Tokyo.
Context : hoe gaat de architect om met de voorwaarden van deze stad ?
Tekens : de stad lijkt een hoorn des overvloeds, non-stop, je steeds vervolgend, je steeds in zijn ban houdend.

De laatste decennia is de confrontatie van het architecturaal oeuvre met de Japanse stad in een turbulent proces terechtgekomen. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van een beknopt overzicht.