Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lezing

Erik Bryggman (1891-1955)

Door Gilbert Decouvreur
Vrijdag
10.12 1999
20:30

Bryggman’s kerkelijke architectuur is een van de meest verfijnde bijdragen tot de Finse architectuur binnen de 20e eeuw. Zijn planning voor deze kerkelijke architectuur hield volop rekening met de esthetische waarden van de omgeving. De belangrijkste rol kent hij toe aan het natuurlijke licht, dat zijn interieur steeds in een juiste stemming brengt.


Als introductie op de Archipel-reis naar Finland konden we niemand beter vragen dan Finland-kenner Decouvreur.

De voordracht introduceert de figuur van Eric Bryggman.
Na de situering van het werk van voorlopers en tijdgenoten worden van Bryggman een aantal werken besproken waaronder de kerk van Turku.

Eric Bryggman (1891-1955)
De architectuur van Heinrich Tessenow en van Gunnar Asplund waren het favoriete uitgangspunt voor de Finse architectuur in de jaren ’20. Dit in combinatie met de interesse voor de Italiaanse en religieuze architectuur, alsook de Italiaanse traditionele stedebouw van zowel de historische steden al de kleine Italiaanse dorpen.
Bij Eric Bryggman vloeit deze bewondering over in eigen functionalistische benadering.
Bryggman’s kerkelijke architectuur is een van de meest verfijnde bijdragen tot de Finse architectuur binnen de 20e eeuw. Zijn planning voor deze kerkelijke architectuur hield volop rekening met de esthetische waarden van de omgeving. De belangrijkste rol kent Bryggman toe aan het natuurlijke licht, dat zijn interieur steeds in een juiste stemming brengt. G.D.