Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Varia

Frank Lloyd Wright

Woning bedreigd met afbraak
Woensdag
07.11 2012
Verenigde Staten

Met de steun van:

Ondersteuningsactie tot behoud van de bedreigde woning in Phoenix Arizona.

Een bijzonder huis van Frank Lloyd Wright in Phoenix Arizona is bedreigd met afbraak. Wright tekende het huis voor zijn zoon David in 1952. Het is een huis met een gelijkaardig spiraalvormig concept als het Guggenheim museum in New York. De huidige eigenaars willen het gebouw afbreken.
Graag ook uw steun voor behoud door ondertekening van de PETITIE

Op 17 september 2012 heeft de Historic Preservation Commission van Phoenix unaniem geadviseerd om het huis van David en Gladys Wright te beschermen. Dat is een eerste stap in de goede richting, maar nog twee andere adviesorganen moeten zich uitspreken, voordat the City Council op 7 november een beslissing neemt.
Naast verschillende organisaties zoals o.a. Docomomo en het Amerikaanse National Trust for Conservation wil Archipel de petitie ondersteunen voor het behoud.