Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Debat

Expolab 4: Panelgesprek over tentoonstellingsstrategieën

Door Jan de Vylder, Joachim Declerck e.a.
Donderdag
05.03 2015
19:30
Vakgroep Architectuur en Stedenbouw

In samenwerking met:

Met de steun van:

Paneldiscussie “Architectuur tentoonstellen à la manière de…”: rondetafel over de problematiek en de eigen “manieren van” tentoonstellen van Belgische architecten, kunstenaars en curatoren.

Panelgesprek met Jan de Vylder (aDVVT), Joachim Declerck (AWB), Dirk Somers (Bovenbouw), Kersten Geers (office KGDVS), Kris Kimpe, Lionel Devlieger (Rotor) en Richard Venlet, gemodereerd door Maarten Delbeke

Dit panelgesprek gemodereerd door Maarten Delbeke brengt zeven architecten en ontwerpers samen die de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan het domein van architectuurtentoonstellingen en het maken van tentoonstellingen in België.

De à la manière de-ontwerpen die studenten van de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw maakten naar analogie met de tentoonstellingspraktijken van elk van deze ontwerpers (zie verder) dienen als voorzet voor dit gesprek. Het debat focust verder op de verschillende tentoonstellingsstrategieën die zij hanteren; de relatie tussen de architectuurtentoonstelling en de ontwerppraktijk; en het potentieel van de integratie van tentoonstellingswerking in het architectuuronderwijs.

expo-lab

LEZINGENREEKS

27.11.2014
Curator Jérémie McGowan, curator van het National Museum te Oslo, komt praten over o.a. het concept van de architectuurtentoonstelling in het Nationaal Museum te Oslo, ontworpen door Sverre Fehn.

19.02.2015
Gesprek tussen Moritz Küng (voormalig architectuurcurator in deSingel) en prof. Wouter Davidts over het tentoonstellen van architectuur aan de hand van de tentoonstellingsreeks 35m3 en de wedstrijd voor de Architectuur Biënnale in Venetië van 2008 waarin radicale tentoonstellingsformats ontwikkeld werden.

26.02.2015
Lezing door prof. Andres Lepik (D), directeur van het Architectuurmuseum van de TU München in de Pinakothek der Moderne. Voordien was Lepik jarenlang werkzaam als curator in de Neue Nationalgalerie in Berlijn waar hij belangwekkende overzichtstentoonstellingen maakte over o.m. Renzo Piano, AMO/OMA en Oswald Mathias Ungers. Vervolgens was hij ook curator aan het Architecture and Design Department in het MoMA (New York). Zijn lezing focust onder meer op de instellingscontext als conditie voor het maken van architectuurtentoonstellingen.

5.03.2015
Panelgesprek over tentoonstellingsstrategieën: “Architectuur tentoonstellen à la manière de…”: rondetafel over de problematiek en de eigen “manieren van” tentoonstellen van Belgische architecten, kunstenaars en curatoren met Jan de Vylder (aDVVT), Joachim Declerck (AWB), Dirk Somers (Bovenbouw), Kersten Geers (office KGDVS), Kris Kimpe, Lionel Devlieger (Rotor) en Richard Venlet, gemodereerd door Maarten Delbeke.