Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lezing

Tom Thys

Over eigen werk
Donderdag
07.05 2015
20:00

Met de steun van:

Tom Thys gaat op zoek naar nieuwe ideeën, nieuwe strategieën binnen projecten van uiteenlopende aard en omvang; van tentoonstellingen tot publieke gebouwen, van huisvestingsprojecten tot masterplannen. Ook ontwerpend onderzoek binnen zijn onderwijsopdracht aan de KU Leuven leidde tot een boeiende tentoonstelling ‘Breuckland. De voorstad’.

Tom Thys heeft in Vlaanderen een uitgebreide ervaring opgebouwd met het ontwerpen en bouwen van publieke gebouwen, onderwijsinfrasructuur en multifunctionele huisvestingsprojecten. De lezing is opgevat als een wandeling doorheen zowel uitgevoerde als onuitgevoerde projecten. Niet alleen het tot stand komen van het ontwerp komt aan bod. Er worden ook talrijke transversale verbanden gelegd. Via de thema’s ‘Silhouetten, Nabijheid, Families’ komen diepere betekenislagen aan de oppervlakte.

De projecten tonen allen een sterk empatisch karakter. Niet alleen de onmiddellijke context maar ook de specifieke vraag van de bouwheer komt duidelijk naar voor in het ontwerp. Dit leidt tot een architectuurproductie met een grote diversiteit aan beelden. Tegelijkertijd zoekt het werk naar een grote interne consistentie. De architectuur is gebaseerd op klassieke architectonische middelen zoals tektoniek, textuur en proportie. Tom Thys is vooral gekend voor de realisatie van zijn unieke schoolgebouwen in Grimbergen en Laken. Recent leverde het bureau de bouw van 86 sociale woningen in Asse en de bouw van een school in Brugge op. Momenteel loopt de werf van een sporthal en jeugdhuis (passiefstandaard) op Linkeroever. Maar er staan ook nog heel wat projecten op stapel; de bouw van 150 sociale woningen in Deurne, een woonzorgcentrum in Kortrijk dat deel uitmaakt van de Pilootprojecten Zorg, de bouw van 49 woongelegenheden in Borgloon, de uitbreiding van het gemeentehuis in Langemark en verscheidene projecten voor particuliere bouwheren.

De Springplank – architectuur: ‘Tom Thys architecten i.s.m. Carton 123 architecten’ – fotografie: ‘Olmo Peeters’

Tom Thys werkte bij De Smet-Vermeulen Architecten en Peter Kint Architecten. In 2003 richtte hij samen met Adinda Van Geystelen een eigen bureau op. Sinds 2015 associeert hij zich met Jan Vermeulen, die na zijn studies aan TU Delft naar Londen trok om er te werken bij David Chipperfield Architects en Sergison Bates Architects. Na tien jaar in Engeland keerde Jan in 2012 terug naar het vasteland. Beide architecten slaan nu de handen in elkaar. Door het samenbrengen van beide bureaus in één ontwerpteam wordt een unieke expertise voorgelegd: de internationale expertise van Studio Jan Vermeulen vult de jarenlange ervaring aan die Tom Thys heeft opgebouwd in Vlaanderen. Sinds 1997 is Tom Thys verbonden aan het Departement Architectuur van de KU-Leuven. Daar leidde hij als gastdocent samen met Ward Verbakel enkele afstudeerateliers. Over dit onderzoek werd onder meer de tentoonstelling ‘Breuckland, de voorstad’ (i.s.m. VAI) en het boek ‘Breuckland, Design interventions for a post-crisis Brooklyn’ gepresenteerd. Vanuit zijn expertise uit de praktijk verleende Tom zijn medewerking en advies aan diverse onderzoeken en beleidsnota’s met betrekking tot scholenbouw & collectief wonen.

Studio Thys Vermeulen

Tom Thys