Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Debat

Stadsfabrieken en Tuinsteden

1ste Stadsdebat 'Brugge maakt ruimte'
Maandag
12.09 2016
20:00
Hoofdbibliotheek Biekorf

In samenwerking met:

Met de steun van:

De Stad Brugge organiseert dit najaar samen met Archipel en VormingPlus drie stadsdebatten naar aanleiding van de opmaak van het nieuw ruimtelijk beleidsplan voor Brugge. Samen met experts en het beleid wordt gedebatteerd over de zes stadsbeelden die de kern vormen van een nieuwe ruimtelijke visie. Per debatavond worden twee thema’s onder het licht gehouden.


De Stad Brugge organiseert dit najaar samen met Archipel en VormingPlus drie stadsdebatten naar aanleiding van de opmaak van het nieuw ruimtelijk beleidsplan voor Brugge. Samen met experts en het beleid wordt gedebatteerd over de zes stadsbeelden die de kern vormen van een nieuwe ruimtelijke visie. Per debatavond worden twee thema’s onder het licht gehouden.

Het eerste debat ‘Stadsfabrieken en Tuinsteden’ vindt plaats op 12 september en focust op de stadsbeelden ‘de productieve stad: ruimte om te maken’ en ‘de vertuinde stad: ruimte om te bloeien’.
De centrale onderzoeksvraag hierbij is: “Hoe verzoenen we wonen en werken in het Brugge van morgen? Waar maken we plaats voor ondernemen, voor industrie, voor innovatie, voor de economie van de toekomst? En hoe kunnen we beter wonen op minder ruimte, waardoor het in Brugge ook in de toekomst goed en groen wonen is voor jong en oud?

Keynote spreker Jonathan Holslag gaat hierbij in debat met Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck, burgemeester en voorzitter van de Brugse Zeehaven Renaat Landuyt en schepen van ruimtelijke ordening Franky Demon. Het debat wordt gemodereerd door Joachim Declerck van Architecture Workroom.

Jonathan Holslag is professor internationale politiek aan de Vrije Universiteit Brussel maar tegelijk een veelzijdig opiniemaker. In zijn essay Vlaanderen 2055 houdt hij een optimistisch pleidooi om weer in een veerkrachtige economische toekomst voor Vlaanderen te geloven, waarbij een hoofdrol wordt weggelegd voor nieuwe maakplekken in onze steden.

Kersvers Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck pleit al langer voor een meer duurzame organisatie van onze steden, met meer kwaliteit voor de woonomgeving op minder ruimte. Of er in deze visie ook plaats is voor stadsateliers en stadsfabrieken zal dit eerste Brugse stadsdebat uitwijzen.

Het nieuwe ruimtelijk beleidsplan voor Brugge
Het projectteam AWB/maat-ontwerpers/VOORLAND werkt met de stad Brugge aan een nieuw beleidsplan dat het huidige Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan moet vervangen. Het nieuwe plan zal een visionair kader bieden voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen van de stad Brugge. Daarenboven heerst de vraag bij het ontwerpteam om het structuurplan an sich als wervend document en proces te bedenken. De hoofdstad van West-Vlaanderen wordt, net zoals andere steden in de regio, geconfronteerd met een sterk veranderde demografische en economische realiteit die haaks staat op de bestaande instrumenten om het gebied ruimtelijk te ontwikkelen. Door middel van ontwerpend onderzoek worden problematieken eerder thematisch gebundeld, over de klassieke sectoren heen in een wervend stadsverhaal.

Brugge krijgt daarin 6 strategische stadsbeelden aangemeten; de productieve stad: ruimte om te maken, de romantische stad: ruimte om te verleiden, de solidaire stad: ruimte om te delen, de vertuinde stad: ruimte om te bloeien, de ontspannen stad, ruimte om te bewegen en de veerkrachtige stad, ruimte om te stromen. Deze stadsbeelden brengen de maatschappelijke uitdagingen in kaart waar Brugge een antwoord zal op moeten bieden. Het zijn sleutelkwesties die als kapstok dienen voor verdere ontwikkeling, maar waar ook slimme coalities rond worden opgezet en tal van projecten uit voortvloeien.

Stadsdebatten en de week van de ruimte
Een reeks intensieve workshops met stadsdiensten, middenveldorganisaties, hogere overheden, burgergroeperingen en andere stakeholders vertaalde kansen en opgaves, ambities en noden in een duidelijke ontwikkelingsrichting. Dit resulteerde in het ontwerp van verschillende stadsbeelden, die in ‘de week van de ruimte’ voor het eerst aan de Bruggelingen worden getoond. Dit gebeurt op twee manieren. Enerzijds worden de beelden gedrukt op promotiefietsen die de stad zullen rondtrekken en waarbij tal van evenementen zullen worden aangedaan. Hierbij zal een troubadour het stadsverhaal voor een breed publiek uit de doeken doen. Anderzijds is het ook een moment van reflectie. Zo gaat in die week ook het eerste stadsdebat door, dat zal focussen op de stadsbeelden ‘de productieve stad: ruimte om te maken’ en ‘de vertuinde stad: ruimte om te bloeien’.
 
In de volgende maanden volgen nog twee debatavonden, die zullen focussen op de andere stadsbeelden.
Op 11 of 13 oktober focust het debat ‘Toerisme en Metabolisme’ zich op ‘de romantische stad: ruimte om te verleiden’ en ‘de veerkrachtige stad, ruimte om te stromen’.
Op 15 november zal het debat zich buigen over de beelden ‘de solidaire stad: ruimte om te delen’ en ‘de ontspannen stad, ruimte om te bewegen’.
Meer info over ‘de week van de ruimte’ en het proces van het ruimtelijk beleidsplan vind je op bruggemaaktruimte.