Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Debat

Zorgwijken & Sportwegen

2de stadsdebat 'Brugge maakt ruimte'
Donderdag
13.10 2016
20:00
Sint-Lodewijkscollege

In samenwerking met:

Met de steun van:

Hoe gaat Brugge om met de groeiende vraag naar specifieke voorzieningen? Hoe kan Brugge de dreigende opsplitsing tussen jong en oud vermijden door niet langer sectorale oplossingen aan te bieden, maar net in te zetten op wat we samen beter kunnen doen?


De Stad Brugge organiseert dit najaar samen met Archipel en VormingPlus drie stadsdebatten naar aanleiding van de opmaak van het nieuw ruimtelijk beleidsplan voor Brugge. Samen met experts en het beleid wordt gedebatteerd over de zes stadsbeelden die de kern vormen van een nieuwe ruimtelijke visie. Per debatavond worden twee thema’s onder het licht gehouden.

De titel van het tweede debat is: ‘Zorgwijken & Sportwegen’ en focust op de stadsbeelden ‘De ontspannen stad: ruimte om te bewegen’ en ‘de solidaire stad: ruimte om te delen’.

Hoe gaat Brugge om met de groeiende vraag naar specifieke voorzieningen? Hoe kan Brugge de dreigende opsplitsing tussen jong en oud vermijden door niet langer sectorale oplossingen aan te bieden, maar net in te zetten op wat we samen beter kunnen doen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Brugge een ontspannen netwerk genereert waar iedereen zich thuis voelt? Hoe kan Brugge uitgroeien tot een actieve, solidaire én gezonde stad?

Keynote spreker Paul Vermeulen zal zijn inzichten uit ruimtelijk onderzoek in Utrecht op zijn geboortestad Brugge projecteren. Daarna treedt hij in debat met de jonge architecten van Brugs bureau Dertien12, met Algemeen Directeur van AZ Sint-Lucas Niko Dierickx, met het Brugse stadsbestuur en met de deelnemers uit de zaal.

Paul Vermeulen (Brugge, 1962) is architectuurcriticus en -docent en heeft een eigen architectuurpraktijk met Henk De Smet in Gent. Het kantoor is o.a. verantwoordelijk voor het wijkgezondheidscentrum Brugse Poort, het woonzorgcentrum en kinderdagverblijf Iglo, Antwerpen Linkeroever en het bureau leverde tevens belangrijk ontwerpend onderzoek binnen Atelier Utrecht, ‘van cure naar care’ op de Architectuurbiënnale Rotterdam in 2016. In 2011 ontving hij de Cultuurprijs Vlaanderen. Zijn keuze voor architectuur omschreef hij ooit als “een naïef enthousiasme voor de straten en gebouwen van mijn geboortestad, Brugge.”

Dertien12 (Lennart Claeys) is een architectuuratelier gevestigd in het centrum van Brugge. Het werd in 2009 opgericht door Peter Bernaerts, Lennart Claeys en Tom Gantois. Diverse van hun recente projecten dragen bij tot de solidaire en de ontspannen stad: Het Entrepot, Canal Swimmers club, cultuurhuis de Republiek, de Beweeghal van de toekomst, ….

Niko Dierickx is Algemeen Directeur bij AZ Sint-Lucas Brugge en komt vanuit het werkveld zijn inzichten geven over de actuele uitdagingen en inzichten van een grote Brugse zorginstelling.

Het nieuwe ruimtelijk beleidsplan voor Brugge
Het projectteam AWB/maat-ontwerpers/VOORLAND werkt met de stad Brugge aan een nieuw beleidsplan dat het huidige Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan moet vervangen. Het nieuwe plan zal een visionair kader bieden voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen van de stad Brugge. Daarenboven heerst de vraag bij het ontwerpteam om het structuurplan an sich als wervend document en proces te bedenken. De hoofdstad van West-Vlaanderen wordt, net zoals andere steden in de regio, geconfronteerd met een sterk veranderde demografische en economische realiteit die haaks staat op de bestaande instrumenten om het gebied ruimtelijk te ontwikkelen. Door middel van ontwerpend onderzoek worden problematieken eerder thematisch gebundeld, over de klassieke sectoren heen in een wervend stadsverhaal.

Brugge krijgt daarin 6 strategische stadsbeelden aangemeten; de productieve stad: ruimte om te maken, de romantische stad: ruimte om te verleiden, de solidaire stad: ruimte om te delen, de vertuinde stad: ruimte om te bloeien, de ontspannen stad, ruimte om te bewegen en de veerkrachtige stad, ruimte om te stromen. Deze stadsbeelden brengen de maatschappelijke uitdagingen in kaart waar Brugge een antwoord zal op moeten bieden. Het zijn sleutelkwesties die als kapstok dienen voor verdere ontwikkeling, maar waar ook slimme coalities rond worden opgezet en tal van projecten uit voortvloeien.

Stadsdebatten en de week van de ruimte
Een reeks intensieve workshops met stadsdiensten, middenveldorganisaties, hogere overheden, burgergroeperingen en andere stakeholders vertaalde kansen en opgaves, ambities en noden in een duidelijke ontwikkelingsrichting. Dit resulteerde in het ontwerp van verschillende stadsbeelden, die in ‘de week van de ruimte’ voor het eerst aan de Bruggelingen worden getoond. Dit gebeurt op twee manieren. Enerzijds worden de beelden gedrukt op promotiefietsen die de stad zullen rondtrekken en waarbij tal van evenementen zullen worden aangedaan. Hierbij zal een troubadour het stadsverhaal voor een breed publiek uit de doeken doen. Anderzijds is het ook een moment van reflectie. Zo gaat in die week ook het eerste stadsdebat door, dat zal focussen op de stadsbeelden ‘de productieve stad: ruimte om te maken’ en ‘de vertuinde stad: ruimte om te bloeien’.
 

Het derde debat zal zich buigen over de beelden ‘de solidaire stad: ruimte om te delen’ en ‘de ontspannen stad, ruimte om te bewegen’.
Meer info over ‘de week van de ruimte’ en het proces van het ruimtelijk beleidsplan vind je op bruggemaaktruimte.