Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lezing

Raamwerk / Murmuur

Jonge Architecten #5
Donderdag
23.05 2019
20:00

Met de steun van:

We trekken naar Lichtervelde om twee jonge architectenbureaus, Raamwerk en m u r m u u r, aan het woord te laten.

Archipel is er fier op om doorheen zijn bestaansgeschiedenis steeds aandacht te hebben gehad voor jong talent. Archipel wil dit blijven doen door aan de jonge generatie talentvolle architecten een podium te bieden om hun architectuur ten toon te spreiden. We bouwen verder aan de reeks Jonge architecten aan het woord.
Twee boeiende jonge architectenbureaus hebben elk op een verschillende manier een fijngevoelige affiniteit met bouwen, met programma, met de maat van de mens en zijn dagelijkse handelingen. Hun werk geeft vandaag het architectuurlandschap mee vorm. Gezien Archipel ervan houdt om lezingen op locatie te organiseren, gaat deze lezing “Jonge Architecten #05” door in Lichtervelde, in een project van Raamwerk.

m u r m u u r
Filip Dujardin m u r m u u r

m u r m u u r gaat graag om met complexere ontwerpopdrachten en wil doordachte gebouwen maken. Gebouwen met een uitgekiend, op maat gemaakt ontwerp, gevoelig ingepast in hun omgeving en met oog voor het ecologische aspect. Gebouwen die ver van schreeuwerig willen zijn, maar eerder fluisterend (murmurer) een zekere poëtische weerstand trachten te bieden aan de werkelijkheid. Het bureau is nog jong en werd in 2012 opgericht door Pieter Vanderhoydonck en Tinne Verwerft. Als oud-medewerkers van Robbrecht en Daem en Marie-José Van Hee architecten, leerden ze het vak in vooraanstaande bureaus waar ze doorgroeiden tot volwaardige projectleiders van diverse, vaak complexe projecten, zowel klein- als grootschalig. Het ontwerpproces begint met goed luisteren naar de bouwheer en het maken van een nauwkeurige analyse van plek, programma, typologie, noden en wensen… Het wordt ook vanaf de start een intense samenwerking met degelijke adviserende bureaus. Omdat m u r m u u r volop inzet op het maken van duurzame en ecologische gebouwen, werd Koen Van Delsen, bio-ingenieur met werfervaring als vennoot aangetrokken. Hij bouwt binnen het bureau het duurzame luik en de energiebeheersing verder uit en ondersteunt de ontwerpers met deze kennis tijdens het onwerpproces.

Raamwerk

Stijn Bollaert Raamwerk Stijn Bollaert Raamwerk

Raamwerk is een collectief voor architectuur, stedenbouw en scenografie. In 2014 is het bureau opgericht door Gijs De Cock, Freek Dendooven en Jon D’haenens. Zij werken aan diverse projecten die zich kenmerken door een vorm van puurheid. Op korte tijd, mede dankzij de Open Oproepen van de Vlaamse Bouwmeester, lanceerde het bureau zich. Feit dat het niet enkel draait om het gebouwde portfolio, maar ook om visie, bracht hen diverse grotere opdrachten. De eerste opdracht op die wijze verworven is het Jeugdontmoetingscentrum in Lichtervelde. Het project druiste tegen de oorpronkelijke vraag in, maar de opdrachtgevers werden al snel overtuigd door het alternatieve antwoord op de vraag naar een grote polyvalente ruimte. Het project is eerder opgedeeld in compacte kamers, als een overmaatse woning, waarbij de aaneenschakeling van de verschillende plekken een interessante interactie tussen al de programmaonderdelen oplevert. Centraal een buitenruimte die fungeert als een kamer zonder dak die de diverse programmaonderdelen ontsluit. Dit plein vormt een geleidelijke overgang tussen publiek en privaat. Het stimuleren van deze wisselwerking, tussen publiek en privaat en tussen open en gesloten, vormt een belangrijk thema in het portfolio van Raamwerk.