Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lezing

LAMA landscape architects

Vormgeven aan de grote transitieopgaven vanuit een activisme en liefde voor het landschap en publiek domein.
Donderdag
16.06 2022
20:00

Met de steun van:

De zomer lonkt. Het ideale seizoen om publieke ruimte en landschap onder de aandacht te brengen. We hernemen de lezing van landschapsbureau LAMA die vorig werkjaar wegens COVID-19-besmetting werd uitgesteld.
Meer dan ooit blijkt hoe belangrijk publieke ruimte de dag van vandaag wel is. Landschapsbureau LAMA uit Lier zoekt naar innovatieve concepten door verder te kijken dan het heden en het gangbare.

LAMA Park Belle Vue – Leuven

LAMA landscape architects is een gedreven landschapsarchitectenbureau. Het bureau, opgericht begin 2013 door Claire Laeremans en Jorryt Braaksma werkt binnen en buiten België aan een breed spectrum van projecten en combineert hierin onderzoek met uitvoeringsprojecten. In 2016 won het bureau de prijs publieke ruimte 2016 met haar eigen initiatief ‘het Ideale Straatprofiel’. In 2017 werd LAMA als Young Innovator geselecteerd door het College van Rijksadviseurs (NL), in 2018 won het project “Open Ruimte Perspectief, Nijlen” (LAMA en Brut) de VRP-Planningsprijs en in 2019 werd het project “Breekbaar Land” opnieuw genomineerd voor de Prijs Publieke Ruimte.

Steven Neyrinck Publieke Ruimte Binnengebied Schaliken (Herentals) i.s.m. Brut Architecture


Steven Neyrinck Publieke Ruimte Binnengebied Schaliken (Herentals) i.s.m. Brut Architecture


Steven Neyrinck Publieke Ruimte Binnengebied Schaliken (Herentals) i.s.m. Brut Architecture

LANDSCAPE MANIFESTO

De naam LAMA of LAndscape MAnifesto, wil duidelijk maken dat het landschap hun basis en vertrekpunt is. Een manifest voor het landschap!

Voor het oplossen van vraagstukken wordt er gestreefd naar een integrale benadering. Vraagstellingen en problemen worden in een brede context geplaatst om koppelingen te zoeken met andere locatie-specifieke, ruimtelijke en functionele opgaven. Er wordt gezocht naar innovatieve concepten door verder te kijken dan het heden en gangbare. Ruimtelijke kwaliteit, contextuele verankering, beleving en functionaliteit voor alle mogelijke gebruikers vormen de uitgangspunten bij het ontwerp. Afhankelijk van het type opgave wordt samengewerkt met deskundigen vanuit andere disciplines zoals, ecologen, hydrologen, cultuurhistorici, bestekbureaus, kustmorfologen, stedenbouwkundigen, architecten enz.

LAMA heeft ondanks haar relatief korte bestaan een breed opdrachtenportefeuille opgebouwd met projecten variërend in schaal en complexiteit van uitvoeringsprojecten in een stedelijke context, visies en masterplannen tot diverse regionale ontwerpend onderzoeken en toeristisch-recreatieve masterplannen.

LAMA streeft bij elk project voor een specifieke ontwerpaanpak, dit levert vaak atypische projectprocessen op waarbij afgestapt wordt van de standaardrol van de landschapsarchitect als enkel ontwerper. LAMA begeleid en organiseert ontwerptrajecten door op een nauwe manier samen te werken met de opdrachtgever en de betrokken actoren binnen een project.

LAMA heeft een kritische houding en agendeerde vanuit eigen initiatief al diverse thema’s door middel van ontwerpend onderzoek en tijdelijke installaties.

Een voorbeeld hiervan is “het ideale straatprofiel”. Een tijdelijke installatie die een vernieuwende blik op de omgang met de straat en openbare ruimte van de toekomst gaf. Dit project won de Prijs Publieke ruimte 2016. Het zelf geïnitieerde ontwerpend onderzoek “Weg met de Afsluitdijk, ontwerpend onderzoek naar een duurzame IJsselmeerregio” won in 2015 een award op de landschapsbiënnale van Servië.

Ideale straatprofiel – Genk


Ideale straatprofiel – Genk


Ideale straatprofiel – Genk


Ideale straatprofiel – Genk

De oprichters van LAMA zijn Claire Laeremans en Jorryt Braaksma.

Claire Laeremans was 8 jaar lang werkzaam als landschapsarchitect/ projectleider bij het Nederlandse landschapsarchitectenbureau H+N+S landschapsarchitecten. Voor H+N+S won ze diverse open oproepen en ontwerpwedstrijden zoals het Park Belle Vue, Pendelparking van Oostkamp, Nationaal militair museum. Ze is een gepassioneerde ontwerpster met gevoel voor kwaliteit en oog voor detail. Haar afstudeerproject, “De Noodzaak van Ruïnes”, werd geselecteerd voor de Archiprix en voor de eindwerkprijs van de Amsterdamse Hogeschool voor Kunsten.

Jorryt Braaksma heeft een grote passie voor de natuur en het ontwerpen aan dynamische landschappen. In 2012 studeerde hij af met het project ‘Rijzend Land’, een landschappelijke veiligheidsstrategie om laaggelegen polders, onder invloed van de getijden, op te laten slibben tot boven de gemiddelde hoogwaterstand. In 2012 kreeg hij een talentontwikkelingssubsidie van het Stimuleringsfonds van Architectuur toegekend, om een ontwerpend onderzoek te doen naar klimaatsverandering en ruimtelijke kwaliteit in de IJsselmeerregio. Zijn expertise ligt o.a. bij thema`s als hydrologie, ecologie en klimaatadaptief ontwerpen. Naast LAMA is Jorryt gastprofessor aan de U-Hasselt en begeleidt hij afstudeerders aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam.

Op dit moment bestaat het team van LAMA uit 7 personen met o.a. expertise in landschapsarchitectuur, stedenbouw, architectuur, ecologie en hydrologie.

LAMA werkte de afgelopen jaren o.a. voor de volgende opdrachtgevers: Programma naar een Rijke Waddenzee, College van Rijksadviseurs (NL),Vlaams Bouwmeester, Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Zuid-Holland, Stimuleringsfonds voor Architectuur, Departement Omgeving, Vlaamse Landmaatschappij, Agentschap voor Natuur en Bos, Provincies Antwerpen, West-Vlaanderen en Oost Vlaanderen, de Steden Gent, Herentals, Nieuwpoort, Leuven, Deinze, Lommel, Peer en Genk, de gemeenten Nijlen, Hooglede, Berlare, Moorslede en. Diverse projectontwikkelaars, Ontwikkelingsmaatschappij Linker Oever.