Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

2022

Engagement

Gent is een pionier van sociale, politieke, maatschappelijke en culturele verandering. Die dynamiek is een goudmijn voor de stad. Om die goudmijn optimaal te kunnen ontginnen, hebben we een platform voor reflectie, diepgang, opinie en discussie over architectuur in het leven geroepen: het ‘Architectuurplatform Gent’.

Het Platform is een breed gedragen stedelijk netwerk dat de belangrijkste Gentse spelers die bezig zijn met architectuur, ontwerp en ruimtelijke vraagstukken verzamelt in een overkoepelend samenwerkingsverband.

lees verder …

Eerste wapenfeit van het Architectuurplatform is de organisatie van de allereerste ‘Architectuurprijs Gent’ in 2021. Dit leverde heel wat op: boeiende projecten, prangende thema’s, belangrijke agendapunten, verhitte discussies, maatschappelijke opgaves … Bijzonder veel stof om er een werkjaar van te maken. We blikken terug op een rijke oogst aan projecten met een oog op de toekomst. Het engagement naar het samen stad maken straalt van deze projecten uit. ENGAGEMENT!

Archipel richt in 2022 de blik vooral op Gent, maar kijkt ook buiten haar grenzen.

Gent is misschien geen typische stad voor Vlaanderen, maar dankzij zijn stedelijke conditie en dynamiek is Gent een voorbeeld en soms ook een voorloper voor andere steden. De recent georganiseerde Architectuurprijs Gent zet Gent op de kaart als architectuurstad. Het constructief-kritisch debat over ruimtelijke kwesties, dat we organiseren in de nasleep van de Architectuurprijs, willen we de komende vijf jaar uitgedragen tot ver buiten de stadsgrenzen. Wat we in Gent leren, kan anderen wakker schudden, een nieuwe dynamiek genereren en antwoorden bieden voor andere steden in Vlaanderen en Europa. Omgekeerd brengen we ook voorbeelden en inzichten van buitenaf terug naar de stad.

Hera Van Sande