Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Tempelhof 21, 8000 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lezing

De productieve stad

TRANS architectuur | stedenbouw - een goede stad heeft industrie nodig?
Donderdag
20.10
20:00

Toegang GRATIS
Reserveren verplicht.

In samenwerking met:

Met de steun van:

De maakindustrie vormt een toegevoegde waarde voor een stad. TRANS architectuur | stedenbouw werkt(e) aan uiteenlopende projecten in Gent en Kortrijk die het thema bijzonder actueel en relevant maken.
De lezing wordt voorafgegaan door de uitreiking van de architectuurprijs Kortrijk.

TRANS architectuur | stedenbouw Deelfabriek Kortrijk

Hoe kunnen we ruimte creëren voor maakindustrie in een stedelijke context waarin vaak alle mechanismes gericht lijken op het ontwikkelen van woningen? Er is nood aan een groter verhaal over de productieve stad, met gedeelde ruimten, dat verder gaat dan alleen het vastgoedverhaal. Hoewel de woningbehoefte terecht is, moeten we waken voor een monocultuur. De maakindustrie vormt een toegevoegde waarde voor een stad. TRANS architectuur | stedenbouw is niet aan zijn proefstuk toe. Met ervaring in diverse stedelijke maakindustrieprojecten in Gent onderzoekt het bureau nu ook de deeleconomie in Kortrijk. De lezing toont projecten die de maakindustrie in de stad perfect illustreren.