Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Reis

Fietstocht in Gent

Langsheen parken en publieke infrastructuur
Zaterdag
14.05 2022
Gent

In samenwerking met:

Met de steun van:

Samen met de organisatie BLIKVELD nemen we jullie mee langsheen boeiende plekken in Gent. Gent profileert zich als fietsstad van Vlaanderen. Langsheen groene routes duiken we het ene publieke, landschappelijke project na het andere in.

Stad Gent, AV Park De Vijvers

We stippelden een 20 km lange fietsroute uit die ons onder meer brengt tot De Oude Dokken, Kapitein Zeppospark, Baudelopark, Maaseikplein, De Krook, Standaertsite, Park De Vijvers, Gentbrugse Meersen en Cohousing Bijgaardehof. Naast een vaste gids die met elke groep meefietst, wachten ons langsheen het traject experten op die voorzien in vakkundige toelichting: o.a. Tom Beyaert (Groendienst stad Gent), Peter Swyngedauw (Ontwerpbureau OMGEVING), Maarten Kaptein (Groendienst stad Gent), Tom Decubber (Atelier Arne Deruyter) en Bart Vangassen (Tractebel).

Nooit eerder was de relevantie en urgentie zo hoog voor kwaliteitsvolle landschaps- en tuinarchitectuur. Om antwoorden te bieden op de uitdagingen gelinkt aan verstedelijking, natuurdegradatie, klimaatswijziging, gezondheid en energievoorziening; is er een groeiende nood aan ontwerpers die de belangen en kwaliteiten van onze natuurlijke leefomgeving omarmen. Onder invloed van deze urgentie is een verdere emancipatie en professionalisering van landschaps- en tuinarchitectuur noodzakelijk. De diversiteit en complexiteit van projecten wordt steeds groter en vergt steeds meer kennis en ervaring. Dit betekent eveneens dat het vakgebied in al haar geledingen verder moet inspelen op deze evolutie. De professionele activiteiten, de protagonisten, de rijke geschiedenis en de relevantie van landschaps- en tuinarchitectuur verdienen een hogere visibiliteit en stem in het maatschappelijke debat. Er dient actief te worden gewerkt aan een vernieuwing van onze ‘landschapscultuur’ met een sterker landschappelijk bewustzijn bij een breed publiek.

De fietstocht wordt georganiseerd samen met BLIKVELD, begeleid door Ruben Joye, Luk Vanmaele en Hans Druart.
BLIKVELD vzw is dé nieuwe vakvereniging die professionelen, verenigingen, instituten en alle belanghebbenden binnen de wereld van landschaps- en tuinarchitectuur verbindt. BLIKVELD vzw is een samenwerking tussen de Nederlandstalige werking van de Belgische beroepsvereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten en Kubiekeruimte vzw.

BLIKVELD kwam tot stand dankzij een intensief traject met beide verenigingen alsook diverse professionals uit het brede werkveld. Vertrekkende vanuit diverse maatschappelijke noden die zich stellen in onze leefomgeving en de expertise van de professional werden missie, visie en doelstellingen vooropgesteld en geconcretiseerd.

Hun ambitie is bijdragen tot een bruisend vakgebied en meebouwen aan een bestendige, toekomstgerichte en ambitieuze leefomgeving in Vlaanderen, Brussel en daarbuiten.
BLIKVELD vzw wil een ontmoetingsplek, een vraagbaken en een steunpilaar zijn. Een arena voor creatieve manoeuvres, professionele ondersteuning en inspiratievolle uitwisselingen over landschaps- en tuinarchitectuur”.

Programma

Stad Gent Kapitein Zeppospark, Stad Gent


Stad Gent Baudelopark – Bureau Omgeving, Stad Gent


Stad Gent Masseikplein – Maarten Kaptein, Stad Gent

Het Kapitein Zeppospark
Het nieuwe wijkpark rond het Houtdok maakt deel uit van de grotere groenstructuur binnen het project Oude Dokken, een nieuw stadsdeel op een historische industriële havensite waar oude en nieuwe Gentenaars kunnen wonen, werken en recreëren rond het water en in het groen. De groenstructuur binnen dit project bestaat uit 3 wijkparken (Achterdok, Handelsdok-oost en Houtdok) en uit kleinere zones woongroen in de bouwblokken. De site van het Houtdok valt op door de kaaimuren en bogen uit 1880. Er werden ladingen van voornamelijk Scandinavisch hout overgeslagen, op de kade gestockeerd en met de trein landinwaarts gevoerd. Door het verdwijnen van de industrie raakte de site in verval. In 2014 startte de Stad Gent met de opmaak van een ontwerp voor het Kapitein Zeppospark. In 2019 werd de site omgevormd tot een wijkpark van 3,2ha voor de aanpalende wijk Muide-Meulestede en de nieuwe bewoners binnen het project Oude dokken.

Team: Stad Gent
2016-2020

Het Baudelopark
De Baudelohof vormt een belangrijke groene ruimte in de binnenstad van Gent. De herwaardering van de vroegere abdijtuin en vooral de samenvoeging van de twee parkdelen verbeteren de kwaliteit van de leefomgeving in de stad. In 2012 won het Antwerpse bureau OMGEVING de ontwerpwedstrijd en startte men met het tekenen van de “hereniging” van het Baudelohof.
Onder leiding van de groendienst van de stad werd door landschapsarchitect Peter Swyngedauw een nieuw plan uitgetekend. Het park is doorgetrokken tot in de omliggende straten en de rijweg van de Sint-Joriskaai naar Minnemeers toe is verdwenen. Hierdoor loopt het park opnieuw tot aan de kaai, zoals dat ooit het geval is geweest. De kade zelf is ook verlaagd. Bij het opmaken van het voorontwerp voor de Baudelohof is maximaal rekening gehouden met het bestaande monumentale bomenbestand. Een nieuwe brede strook met bloeiende kruidachtigen, die verwijst naar de historische grachten anno 1619, vormt een nieuwe blikvanger en omkadert het nieuwe park. Nieuwe parkpaden omlijnen gestileerde grote grasvlakken die, om reliëfverschillen op te vangen, diverse hellingen hebben. Door de reliëfverschillen ontstaan er trapsgewijze, comfortabele zitranden langs de paden en langs de kaai aan de Leie.

Team: Bureau Omgeving, Stad Gent
2012-2022

Het Maaseikplein
Het Maaseikplein ligt in de Gentse binnenstad naast de Sint-Baafskathedraal. In 1905 kwam hier voor het eerst een minutieus onderhouden hofje met exotische planten. Toen in de jaren 1980 Koning Auto heerste, werd een groot deel van het oorspronkelijke park verhard om plaats te maken voor parkeerplaatsen. Na de invoering van het Circulatieplan werd de parking omgetoverd tot een plein met picknickbanken en houten speelsculpturen. Toen de Gentse Milieudienst op zoek was naar gebieden om te ontharden, werd in samenwerking met de Groendienst het idee voor Fruitgaard XL geboren.
Het park slaat een brug naar het Lam Gods dat een inspiratie vormde voor de beplanting. Net als in het schilderij, vinden we er een amandelboom en moerbei terug. Ook voor de kruidenmengsels die ingezaaid werden in de verschillende borders, haalde de ontwerper zijn mosterd bij de gebroeders Van Eyck. Het park is ‘s zomers een bloemenveld van duizendblad, kaasjeskruid, prikneus, goudsbloem en lievevrouwebedstro; allemaal inheemse planten die erg in trek zijn bij insecten. Vruchtdragende planten konden niet ontbreken in de vernieuwde fruitgaard. Zo werd het parkje een heuse Fruitgaard XL met rode bes, appel-, peer- en pruimsoorten.

Team: Stad Gent
2019-2021

Tractebel Engineering Omgeving De Krook


Michiel De Cleene & Studio Basta Ganda Upkot – A154 architecten i.s.m. Studio Basta


Johnny Umans De Standaertsite – Murmuur, Carton 123, ae architecten ism Atelier Arne Deruytter

Omgeving De Krook
De kade is verlaagd, de stadsoever is ter hoogte van de grote bocht verdeeld in verschillende “schelpen” die over elkaar heen schuiven en een rots vormen waarop de erosielijnen duidelijk te zien zijn. De hellingen onderstrepen ook het natuurlijke karakter van de rivier. Ze vormen een verbinding met de nieuwe wandel- en fietsroutes als een golvende beweging die het water volgt. Tussen de noordzijde van de nieuwe bibliotheek en de bocht in de Schelde is een stedelijke kade gecreëerd, deels begroeid met gras en enkele bomen.

Team: Tractebel Engineering
2019-2021

Ganda Upkot
In Hortus Ganda gaat Studio Basta op zoek naar een groene leefwereld voor studenten. Ze vermijden achterkanten, integreren subtiel functionele noden en zorgen voor een programma op maat van studenten. De noodzakelijke brandgang wordt een groene corridor waar studenten elkaar ontmoeten. Er is ruimte voor een privatief terrasje, hangmatten, zitblokken, vuurplek en basketbalveldje. Elke studentekamer geniet van een zicht op een groene buitenruimte. De beplanting verzoent context met zijn gebouw.

Team: A154 architecten i.s.m. Studio Basta
2018-2019

De Standaertsite
De Standaertsite is een reconversie naar aanleiding van een bottom-up initiatief van buurtbewoners om een oude doe-het-zelf zaak om te vormen tot een open inclusief buurtpark met buurtontmoetingscentrum. Het nieuwe groene kloppende hart van Ledeberg, in een dense, Gentse 19e-eeuwse arbeiderswijk. Tot voor kort stond hier een doe-het-zelfzaak, die als onderdeel van het collectieve geheugen in deze oude volkse buurt zijn naam verleende aan de ‘Standaertsite’. De site is getransformeerd naar een groene publieke ruimte, een druk bezochte laagdrempelige ontmoetingsplek en een oase in het stedelijke weefsel van deze oude arbeiderswijk.

Team: Murmuur, Carton 123, ae architecten ism Atelier Arne Deruytter
2015-2021

Stad Gent, AV Park De Vijvers


Layla Aerts Gentbrugse Meersen


Bijgaardepark – Bogdan Van Broeck Architects, LAND landschapsarchitecten, NEY & Partners

Park De Vijvers Ledeberg
Met zijn bijna vijf hectare vormt het Park De Vijvers de grootste groene long in Ledeberg. Het park is een voormalig kasteeldomein. Hoewel het Park De Vijvers vrij groot is, werd het niet veel gebruikt. Daarom kreeg het park een opknapbeurt als onderdeel van het stadsvernieuwingsproject Ledeberg leeft. Bijzonder aan de heraanleg is dat ook het Woon- en Zorgcentrum De Vijvers en een terrein van de Afdeling Wegen en Verkeer ten zuiden van de De Naeyerdreef erbij betrokken werden. Nu kan je vanuit de tuin van het Woon- en Zorgcentrum De Vijvers rechtstreeks het park inlopen.

Gentbrugse Meersen
In de Gentbrugse Meersen, een grote groene long dichtbij de stad, werd de voorbije jaren heel wat in geïnvesteerd. Van een lappendeken van kleinere groengebieden, voormalige landbouwgronden en restruimtes werd een diverse en aantrekkelijke groenpool gemaakt. Er is ook een geboortebos. De Gentbrugse Meersen is een 270 ha groot open gebied ten zuidoosten van Gent. Natuurpunt en Stad Gent werken hier samen aan een natuurkern met ruimte voor speelnatuur. Het ligt tussen de bebouwde zones van Gentbrugge en de brede Scheldebocht die het begin van de Zeeschelde markeert. Samen met de Damvallei in Destelbergen vormt het gebied een grote groene vlek van 650 hectare bij Gent.

Team: Tractebel

Uitbreiding Bijgaardepark Gent
De voormalige Malmarfabriek wordt getransformeerd naar een publiek park en een cohousing. Door jarenlange leegstand is een ideale biotoop gecreëerd voor enkele zeldzame varensoorten, een unieke kolonie Vleermuizen en kunstwerken van Roa. Een deel van de gebouwen is door de buurt ingepalmd voor moestuinen. Het plan brengt het industriële karakter van de site met haar bakstenen muren en spanten, de unieke biotoop van varens, vleermuizen, graffiti en samentuinen in synergie met de nieuwe bestemming van het gebied als publiek park en cohousingsite.

Team: Bogdan Van Broeck Architects, LAND landschapsarchitecten, NEY & Partners
2017 – heden