Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Reis

Fietstocht in Hasselt en Genk

Fascinerende relatie tussen architectuur en landschap
07.10 08.10 2022
Hasselt en Genk

In samenwerking met:

Met de steun van:

Hasselt en Genk profileren zich sterk op het vlak van hedendaagse architectuur en relatie met het landschap. Heel wat zinnenprikkelende gebouwen liggen op onze tweedaagse route.Een greep uit de projecten:

LENS°ASS ARCHITECTEN

Arnout Fonck Architectenbureau LENS°ASS architecten (2003) – LENS°ASS architecten


Arnout Fonck Architectenbureau LENS°ASS architecten (2003) – LENS°ASS architecten


Arnout Fonck Donum (2001) – LENS°ASS architecten


Arnout Fonck Gerechtsgebouw – LENS°ASS architecten, J. Mayer H. architecture, A2O-architecten

Architectenbureau LENS°ASS ARCHITECTEN | 2003

Verbouwing en herbestemming van een handelspand naar Lens°ass architecten met woonloft te Hasselt

Donum | 2001

Het voormalig postgebouw, gelegen op 200 meter van de Hasseltse Grote Markt, werd gebouwd in 1899 onder leiding van architect L. Vanderaa. Bij zijn oprichting kreeg het gebouw een rijk gedecoreerde gevel mee in eclectische stijl met tal van neobarokke elementen. Via een doorgang kom je terecht in een binnenstraat die geflankeerd wordt door een 6 meter hoge vitrine voor de hedendaagse uitbreiding van het commercieel gelijkvloers. Om het contrast met het bestaande postgebouw te versterken werd dit nieuwe deel integraal opgetrokken in ter plaatse gestort zichtbeton. Transparantie vormt een belangrijk sleutelwoord in dit project.

Gerechtsgebouw

Op 5 december 2008 werd de eerste steen gelegd van het nieuwe gerechtsgebouw aan de Parklaan in Hasselt. De architectengroep TWINS ontwierp eerst een multifunctioneel kantoorgebouw. Nadat duidelijk werd dat dit gebouw zou gebruikt worden als gerechtsgebouw, werd het concept aangepast. De ontwerpers tekenen voor een eigentijds gebouw met een specifiek gelaat dat refereert naar de typische Hazelarenboom. Het verwijst naar de (ge)-rechtsboom waar vroeger recht werd gesproken als naar de boomeenheid in het wapenschild van de stad Hasselt.

A2O architecten

Arnout Fonck Clarenhof | 2005-2014 – A2O architecten


Arnout Fonck Clarenhof | 2005-2014 – A2O architecten


Arnout Fonck Ursulinenhof | 2014-2021 – A2O architecten

Arnout Fonck PXL MAD | 2015-2020 – Studententoren | 2020-2022 – A2O architecten


Arnout Fonck ATLAS COLLEGE | 2008-2018 – A2O architecten


Arnout Fonck ATLAS COLLEGE | 2008-2018 – A2O architecten

Clarenhof | 2005-2014

Achter een vier meter hoge muur in het centrum van Hasselt ligt een hedendaags woonzorgcentrum. Vroeger was het een gesloten klooster van de Clarissen. Vooral de hoge muur is zichtbaar vanaf de drukke verkeersader, maar het contrast met de omgeving is minder groot dan in het verleden. De architectuur van a2o is eenvoudig en harmonieert met het bestaande klooster. De ontwijde kerk, de pastorie en de binnenhoven structureren het complex en zijn toegankelijk voor zowel bewoners als bezoekers. Voor a2o architecten is het klooster de onderlegger die ze met nieuwe toevoegingen vervolledigen. Wat nieuw is, is eenvoudig te onderscheiden van het oude. En toch vormen oud en nieuw één geheel. Achter deze muren ligt een verborgen oase van rust.

Ursulinenhof | 2014-2021

Eeuwenlang was het bouwblok aan het Groenplein in Hasselt een gesloten stadsdeel. Het huisde het Ursulinenklooster met zijn kloostertuin en een school, het VTI. Toen de school wegtrok uit het centrum kwam in het centrum bij het oude stadhuis een site vrij voor een nieuwe wooninvulling. Er kwam een herbestemming tot een hybride gebouwencomplex met appartementen, assistentiewoningen, commerciële ruimte, een grand café en een ondergrondse parking.
Het ontwerp toont het nieuwe stedelijke blok in een sobere baksteenarchitectuur, waarin gestreefd wordt naar een harmonie tussen dakbedekking, siermetselwerk en landschapsarchitectuur. Door zijn solitaire karakter laat het vrijstaande volume aan de Walputstraat een andere materiaalkeuze toe. Een sculpturale monoliet van koperen shingles, met een bijna volledig beglaasde benedenverdieping die het van het maaiveld optilt. Door de unieke positie binnen de Hasseltse binnenstad en de grote schaal, vereist het project een zorgvuldige plaatsing binnen de bestaande stedelijke context.

De Silo | 2004-2008 fase 1, 2017-2018 fase 2

Voormalige graansilo’s werden getransformeerd tot duurzame multidisciplinaire kantoorruimte. Het sterk verkavelde industriegebied, waarin dit project is gesitueerd, is een gebied in overgang en versmelt onder de druk van stadsontwikkeling met de stad. Het hybride karakter van de stadswijk wordt gecontroleerd en ontwikkeld. De vermenging van functies wordt duidelijk door de combinatie van industriële gebouwen, kantoren, laboratoria, onderwijsinstellingen en culturele ontwikkelingen, zoals het kunstencentrum, een voormalige molen, waarin nu a2o is gehuisvest. De Silo is een experiment met duurzame ontwikkeling. Het project voorziet in ateliers en laboratoriumruimtes, kantoorruimtes en een tentoonstellingsruimte.

PXL MAD | 2015-2020
STUDENTENTOREN | 2020-2022

Langs de Grote Ring in Hasselt prijkt een nieuw campusgebouw: de PXL-MAD School of Arts. Het langgerekte complex met torenvolume bestrijkt een oppervlakte van 7.300 m2 en huisvest aanpasbare leer- en werkomgevingen voor de kunst- en informaticaopleidingen van Hogeschool PXL. In een tweede fase werd centraal op de site ook nog een 41,5 meter hoge toren met een studentenhotel worden opgetrokken.
Het ontwerp als geheel weerspiegelt het bestaande modernistische PXL Conference Building, gelegen aan de andere kant van het parkeerterrein. Via een verbindend netwerk van natuurlijke open ruimten tussen de schoolgebouwen, dat de zachte mobiliteitsstromen stuurt, trekt het project door naar het achterliggende Demergebied. Een echt campusmodel. De toevoeging van een studentenhotel, met horeca- en recreatievoorzieningen, completeert het drieluik van communicerende torens. De ambitie van een bruisende campus vraagt om een functionele mix die de hele dag door gebruik stimuleert.

ATLAS COLLEGE | 2008-2018

Een veranderend onderwijsmodel vraagt om een transformatie van het Campus College in Genk. KASOG wil in Genk een kwalitatieve leeromgeving creëren die studenten op nieuwe manieren uitdaagt om hun kennis voor de 21ste eeuw te ontwikkelen. Om deze ambitie waar te maken hebben zij een onderwijsmodel uitgestippeld dat vraagt om een ruimtelijke vertaling van hun Campus. De renovatie van de Kunstschool en de toevoeging van het nieuwe Wetenschapscollege onderstrepen deze ambitie.

UAU COLLECTIV

Arnout Fonck GO! Next sportschool | 2018-2020 – UAU COLLECTIV


Arnout Fonck GO! Next sportschool | 2018-2020 – UAU COLLECTIV

GO! Next sportschool | 2018-2020

Het programma van de sportschool omvat verschillende deelentiteiten zoals sportinfrastructuur, klaslokalen voor zowel lagere als hogere klassen en administratie.
De grotere entiteiten zijn samengebracht in een sportgebouw en de kleinere structuren in een onderwijsgebouw. De gebouwen verspringen ten opzichte van elkaar, zodat ze twee aan twee een gezamenlijke open ruimte hebben. Een luifel verbindt de twee tegenover elkaar liggende hoeken, zodat de twee gebouwen samen met de twee open ruimten één geheel vormen. Elke open ruimte heeft een zone met een groenstructuur die zowel voor een aangename sfeer als voor de nodige schaduw zorgt. De structuur van de luifel zorgt niet alleen voor een duidelijke omlijning van de topsportschool, maar leidt de gebruiker naar de ingangen van de twee respectievelijke gebouwen.

Francesca Torzo

Z33 | 2019

Arnout Fonck Z33 | 2019 – Francesca Torzo

De uitbreiding van het kunstencentrum Z33 vervolledigt het gesloten bouwblok van het begijnhof van Hasselt met een blinde muur naar de straat toe die de binnenruimtes oriënteert naar de achterliggende binnentuin. De buitenbekleding van handgevormde bakstenen in de ongewone vorm van diamanten sluit op een unitaire manier aan bij de omringende context en evoceert de taal van de naburige 19de-eeuwse gebouwen.
“Wat gebeurt er wanneer architectuur de inherente aard van een context in stand houdt? Wanneer de angst om stil te blijven staan ons er niet van weerhoudt om uit bestaande verhalen te putten? Of wanneer we in plaats van het opnieuw uit te vinden, kiezen voor continuïteit en duurzaamheid? Over tijdloosheid gesproken, en vooral over hoe nieuwe constructies de geest van een plek kunnen overbrengen zonder het karakter ervan te verwateren, stuitten we op een cultureel project dat in 2019 in de historische stad Hasselt in België van start ging” EU Mies Award finalist.

noA architecten

Arnout Fonck Universiteit Hasselt | 2008-2015 – noA architecten


Arnout Fonck Universiteit Hasselt | 2008-2015 – noA architecten

Universiteit Hasselt | 2008-2015

De aanwezigheid van de Universiteit Hasselt in het stadscentrum is sinds enkele jaren letterlijk voelbaar. De oude gevangenis heeft een transformatie ondergaan van stug, weerbarstig en bovenal gesloten gebouw naar een open huis, een toegankelijke en aantrekkelijke plek waar naast studenten, professoren en docenten ook inwoners van de stad welkom zijn en waar vele nationale en internationale instellingen gebruik van maken voor symposia. UHasselt ziet een opportuniteit om de campus uit te breiden met de Faculteit Bedrijfsecenomische Wetenschappen (BEW), een opleiding met ca 1500 studenten. Hierdoor wordt de aanwezigheid van de UHasselt in het stadscentrum versterkt en de campus zelf verkrijgt een meerlagige ervaring met een uiterst flexibele werking.
Tussen de losse volumes worden rechthoekige open ruimtes gecreëerd, die nu eens overdekte of open pleinen zijn, dan eens steegjes of passages – net als in een stad. Nieuw en oud lopen in elkaar over en vormen een geheel.

51N4E

C-mine | 2010

C-mine is een duidelijk en precies antwoord op de vraag hoe om te gaan met grootschalig industrieel erfgoed. Sinds 2005 is de stad Genk, als belangrijke partner in de koolstofgordel die zich uitstrekt tot aan het Rührgebied, actief bezig met de herontwikkeling van haar verleden. De centrale turbinehal wordt het nieuwe scharnierpunt van deze brownfieldoperatie en wordt het toekomstige culturele infrastructuurknooppunt voor de wijdere omgeving. De ingrepen in de bestaande gebouwen zijn vrijwillig beperkt en uiterst direct. De nieuwe infrastructuur die aan de bestaande, in baksteen gelaagde energiecentrale wordt toegevoegd, is volledig gebaseerd op de bestaande indeling – een 5 meter hoge basis waarop boven verlichte machinekamers staan. Door de basis uit te breiden met twee nieuwe betonnen toevoegingen ontstaat een diep en fascinerend maaiveld, een labyrintachtige foyer met tentoonstellingsruimten, kantoren, een café, een restaurant, vergaderruimten en toegangen tot de twee nieuwe theaterzalen. De theaters zijn opgevat als overdag verlichte machinekamers, waarbinnen de oude bakstenen infrastructuur het decor wordt voor een nieuw podium.

OSAR Architects

Arnout Fonck Kinderpsychiatrisch Centrum KPC | 2013 – OSAR Architects

Kinderpsychiatrisch Centrum KPC | 2013

Het Kinderpsychiatrisch Centrum KPC is een mooi voorbeeld voor een ‘Healing Environment’ waar zorg en architectuur samengaan. Het gebouw zelf is organisch ingebouwd in het bosrijke landschap van het Nationaal Park Hoge Kempen. Het gebouw biedt psychiatrische zorg en residentiële opvang aan 27 kinderen en jongeren verdeeld in 3 leefgroepen van 9. Daarnaast is er ook dagopvang voor 10 kinderen. In het gebouw is veel belang gehecht aan huiselijke sfeer, via het gebruik van warme materialen zoals hout. De kunstintegratie in dit project werd ontworpen door Ann Veronica Janssens. Doordat je bijna in elke ruimte contact hebt met het buitenlicht, speelt zij hier met het daglicht. Via een aantal subtiele ingrepen in het glasvlak zoals prisma’s en lenzen, ontstaan er telkens weer andere lichtkleuren en effecten.

KOEN VANMECHELEN

Arnout Fonck Labiomista – Koen Vanmechelen


Arnout Fonck Labiomista – Koen Vanmechelen

Labiomista

In 1966 sloot de mijn van Zwartberg. Tot in de jaren 1990 was de Limburgse Zoo gevestigd op de site van de directeurswoning van de mijn. De site vervult een bijzondere rol in het wijkleven in Zwartberg. Na de sluiting van de mijn en de teloorgang van de zoo hielden de wijkbewoners de site steeds onder de aandacht van het beleid. Het stadsbestuur heeft er voor geopteerd om het terrein een betekenisvolle nieuwe functie te geven, als derde sterk project in Genk, na C-mine Winterslag en Thor Waterschei. Met La Biomista krijgt Genk een artistiek natuurpark.
LABIOMISTA is een evoluerend kunstwerk over de mix van het leven. Op de fundamenten van het mijnverleden en de oude dierentuin van Zwartberg ontdek je LABIOMISTA, een evoluerend kunstwerk dat je meeneemt in de unieke visie van kunstenaar Koen Vanmechelen over identiteit, fertiliteit en bioculturele diversiteit.

VAN BELLEMEDINA ARCHITECTEN

Arnout Fonck LabOvo paviljoen Labiomista | 2020 – Van Belle – Medina architecten


Arnout Fonck LabOvo paviljoen Labiomista | 2020 – Van Belle – Medina architecten

LabOvo paviljoen Labiomista | 2020

Halverwege het park verrijst een paviljoen in beton, hout en glas op uit de natuur. Dit is LabOvo, een samensmelting van ‘laboratium’ en het latijnse ‘ab ovo’ wat verwijst naar het prille begin van alles. Dit gebouw vormt een rustpunt voor de wandelaar in het park. Bovenop ligt het terras met een fantastisch panoramisch zicht over de site. Dit is ook een plek voor dierenverzorging en educatie. Er is een workshopruimte en een amfitheater waar lezingen georganiseerd worden.

Organisatie: Arnout Fonck, Eva Lo, Frederik Tomme en Hera Van Sande

Programma

De fietstocht brengt ons langsheen volgende projecten:

Clarenhof (A2O)
Virga Jesse College (A2O)
Donum (Lens°Ass)
Winkel Tackoen (Lens°Ass)
Architectenbureau Lens°Ass (Lens° Ass)
Urselinenhof (A2O)
Gerechtsgebouw (Lens °Ass+Mayer+A2O)
PXL MAD (A2O)
GO! Next Sportschool (UAU Collectiv)
Silo (A2O)
Z33 (Francesca Torzo)
UHasselt (Aldo Rossi en De Gregorio & noA architecten)
Liza (A2O)
KPC (Osar architecten)
Atlas College (A2O)
Labiomista (Koen Vanmechelen)
LabOvo (Van Belle Medina)

Zoals steeds kan het programma licht wijzigen en is het mogelijk dat er op het laatste moment nog een interessante project wordt toegevoegd.