Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lezing

Zorgwonen in Kortrijk

Op zoek naar innovatieve woonconcepten
Donderdag
26.10
20:00

 

Met de steun van:

De gezondheid en het welzijn van alle Vlamingen, jong en oud, is belangrijk. Er moeten voldoende en kwaliteitsvolle zorgvoorzieningen zijn in de thuiszorg, de ouderenzorg, de algemene en de geestelijke gezondheidszorg. In Kortrijk zoomen we in op intergenerationeel wonen en zorgwonen.

  • Intro
  • Kristof Claeys WZC de Korenbloem, Kortrijk
  • Sprekers
  • Sergison Bates architects en Studio Jan Vermeulen i.s.m. Tom Thys Architecten
  • B2Ai architects

Klaas Verdru Budalys Kortrijk


StijnBollaert

De stad Kortrijk zet in op betaalbaar wonen. In het nieuwe woonplan komen de gezinsvriendelijke woning en de levensloopbestendig woning duidelijk naar voren. Deze tendens naar vormen van ‘anders wonen’ wordt doorgetrokken in de innovatieve woonconcepten binnen het zorgwonen.

Twee recente projecten in Kortrijk illustreren deze ingeslagen weg. Budalys Kortrijk van B2Ai architects is een ambitieus zorg- en welzijnsproject dat intergenerationeel werkt. Omwille van de wisselwerking met de stad, bruist het leven er tussen jong en oud.

Klaas Verdru Budalys Kortrijk


Klaas Verdru Budalys Kortrijk


Klaas Verdru Budalys Kortrijk

Een tweede project, de Korenbloem is een Pilootproject Zorg, een initiatief van het Vlaams Ministerie van Welzijn en de Vlaams Bouwmeester dat innovatieve zorgconcepten samenbrengt met vernieuwende ruimtelijke modellen. Het project biedt nieuwe woonmodellen aan jonge personen met dementie maar ook voor de oudere zorgvrager met dementie en/of zorg. Hierbij gaat extra aandacht naar kleinschaligheid en geborgenheid, en in het bijzonder naar het gemeenschappelijk wonen. Beide projecten trachten de bestaande barrières tussen de ‘zorg’ en de samenleving te doorbreken door nieuwe manieren van zorg te organiseren, een open huis in en met de buurt te zijn.

StijnBollaert


StijnBollaert


Stefan Müller

Kristof Claeys

De Korenbloem vzw werd in 2021 genomineerd voor de Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap. Het project won de New European Bauhaus Award 2021 in de categorie ‘Prioritising places and the people that need it most’. Kristof Claeys, als bezieler en opdrachtgever, licht toe hoe bepaalde waarden centraal werden gesteld en hoe het concept van de woon-zorgbuurt werd ontwikkeld.