Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lezing

Zorgwonen in Kortrijk

Op zoek naar innovatieve woonconcepten
Donderdag
26.10 2023
20:00

In samenwerking met:

Met de steun van:

De gezondheid en het welzijn van alle Vlamingen, jong en oud, is belangrijk. Er moeten voldoende en kwaliteitsvolle zorgvoorzieningen zijn in de thuiszorg, de ouderenzorg, de algemene en de geestelijke gezondheidszorg. In Kortrijk zoomen we in op intergenerationeel wonen en zorgwonen.

  • Intro
  • Kristof Claeys WZC de Korenbloem, Kortrijk
  • Sprekers
  • Jan Vermeulen voor Sergison Bates architects en Studio Jan Vermeulen i.s.m. Tom Thys Architecten
  • Dieter Haemers voor B2Ai architects
  • Uitrede
  • Wino Baeckelandt, WZC Budalys, Kortrijk

Klaas Verdru Budalys Kortrijk


StijnBollaert

De stad Kortrijk zet in op betaalbaar wonen. In het nieuwe woonplan komen de gezinsvriendelijke- en levensloopbestendige woning duidelijk naar voren. Deze tendens naar vormen van ‘anders wonen’ wordt doorgetrokken in de innovatieve woonconcepten binnen het zorgwonen.

Twee recente projecten in Kortrijk illustreren deze ingeslagen weg. Budalys Kortrijk van B2Ai architects is een ambitieus zorg- en welzijnsproject dat intergenerationeel werkt. Het project vertrekt vanuit de positie in de stad en zoomt in op de relatie tot de stad. Belangrijk hierbij is de focus op de verschillende schalen van tussenruimtes en overgangen tussen publiek en privaat. Jong en oud ontmoeten elkaar.

Klaas Verdru Budalys Kortrijk


Klaas Verdru Budalys Kortrijk


Klaas Verdru Budalys Kortrijk

Een tweede project, de Korenbloem is een Pilootproject Zorg, een initiatief van het Vlaams Ministerie van Welzijn en de Vlaams Bouwmeester dat innovatieve zorgconcepten samenbrengt met vernieuwende ruimtelijke modellen. Het project biedt nieuwe woonmodellen aan jonge personen met dementie maar ook voor de oudere zorgvrager met dementie en/of zorg. Hierbij gaat extra aandacht naar kleinschaligheid en geborgenheid, en in het bijzonder naar het gemeenschappelijk wonen.

Beide projecten trachten de bestaande barrières tussen de ‘zorg’ en de samenleving te doorbreken door nieuwe manieren van zorg te organiseren, een open huis in en met de buurt te zijn.

StijnBollaert


StijnBollaert


Stefan Müller

Kristof Claeys, WZC Korenbloem

De Korenbloem vzw werd in 2021 genomineerd voor de Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap. Het project won de New European Bauhaus Award 2021 in de categorie ‘Prioritising places and the people that need it most’. Kristof Claeys, als bezieler en opdrachtgever, licht toe hoe bepaalde waarden centraal werden gesteld en hoe het concept van de woon-zorgbuurt werd ontwikkeld.

Hij kadert zijn verhaal aan de hand van de ‘zeven onzichtbaarheidsfactoren’ uit de nota Onzichtbare Zorg (pilootprojecten zorgwonen) van toenmalig Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen.

Wino Baeckelandt, WZC Budalys

Wino Baeckelandt is directeur van de zorggroep Heilig Hart. Vanaf de positie als opdrachtgever gaat hij dieper in op de verhaal van Budalys. De focus hierbij light op de uitgezoomde bespreking van het project gekaderd in een bredere visie op zorg.

___

Deze architectuurlezing is een samenwerking met Leiedal en Designregio Kortrijk en maakt deel uit van WONDER, Creativity Festival. Van 19 oktober tot 5 november verlegt WONDER in de Kortrijkse binnenstad de grenzen van je verbeelding.

Jong creatief geweld en gevestigde waarden uit alle windrichtingen en disciplines – van design tot kunst – zetten er hun visie op een betere toekomst neer.

Zet grote ogen op langs een gratis parcours van 28 bijzondere plekken, voel de kracht van meer dan 40 verbluffende exposities en installaties, en proef de passie tijdens de vele inspirerende events.

Breng je zintuigen in vervoering, en trek de toekomst binnen!

Meer informatie? wonderkortrijk.be