Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

2023

Méér wonen

Een groot aantal maatschappelijke evoluties (gezinsverdunning, werkonzekerheid, relatieonzekerheid, bankencrisis, energiecrisis, …) hebben eigendomsverwerving én ook huren moeilijker gemaakt. De stad vormt een context die continu aan verandering onderhevig is: een omgeving waar steeds meer en steeds meer verschillende mensen hun thuis vinden, maar waar ook de financialisering van de huisvestingsmarkt de betaalbaarheid van het wonen onder druk zet. Waar van bovenaf en onderop gezocht wordt naar manieren om het wonen mogelijk en aantrekkelijk te maken en te houden.

lees verder …

Maar ook de plek waar ongelijkheden in de samenleving en de uitwassen van ons (economische) systeem het sterkst zichtbaar worden. Hoe kan wonen weer vooral wonen worden in de stad ? Hoe méér en goed te wonen en minder te strijden om het recht op een woonst?

Verstandige verdichting, met optopping of bouwen in tweede lijn, druist dan weer in tegen de trend naar ontpitting en openen van ruimtes. Vernieuwend onderzoek naar wat wel mogelijk is om de renovatie van de kleine korrels in het weefsel aan te grijpen om beschikbare woonruimte te vergroten kan ons inspireren. Tevens is er nood aan woon- en stadsprojecten van grote omvang en schaal. De sterke groeiverwachtingen van de bevolking kunnen niet enkel opgelost worden met grondgebonden woningen. Het woonvraagstuk dwingt ons om naar andere woonvormen te kijken, die mogelijks hoger, compact en collectief kunnen zijn. Naast de maatschappelijke veranderingen zijn er ook nog de technologische ontwikkelingen, de wijzigende klimatologische omstandigheden, de immigratiebewegingen van oorlogs- en klimaatvluchtelingen. Niets is nog zeker. De woning als financieel speculatief product moet worden afgeremd. Nieuwe financierings- en beheermodellen dringen zich op. Nooit eerder zijn er zoveel voorstellen gedaan voor coöperatieve organisaties, voor hybride woonideeën, voor collectieve woonvormen met bewonersparticipatie, … Wat met de stijgende nood aan wonen met zorg? Wat met de toenemende armoede? Wat met de onophoudende vergrijzing? Hoe kunnen we inzetten op een breder woonaanbod, op de verbreding van het woonmodel, op betere woonkwaliteit? Hoe kunnen we meedenken over de uitdagingen voor het woonbeleid, die naast betaalbaarheid ook ten volle op de woonkwaliteit moeten richten? Hoe kan iedereen zijn plek op woonmarkt vinden?

Er is nood aan kennisopbouw, er is nood aan een breder debat op de huidige woonopgave. We moeten onderzoeken hoe we voor alle inwoners méér stad kunnen maken in de bestaande steden, hoe we méér kunnen wonen … Via diverse invalshoeken onderzoeken we het woonvraagstuk: woontypologieën, woonexperimenten, pilootprojecten, modulair bouwen, nieuwe beheermodellen, zorgwonen, collectief wonen, sociaal wonen, inzet van historische woonmodellen, grootschalig renoveren, bottom-up-initiatieven, slim verdichten en verluchten, enzovoort. We zullen het woonvraagstuk niet oplossen dit jaar, maar leggen met veel plezier ons oor te luister bij tal van stemmen met voorbeelden op verschillende schalen, uit binnen- en buitenland, heden en verleden. We gaan op zoek naar inspiratie en moed om wonen op te pakken als één van de grote uitdagingen voor de maatschappij. We gaan op zoek naar ‘méér wonen’.

Hera Van Sande