Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lezing

De kleine sociale woonkorrel

Kwalitatief wonen voor kwetsbare groepen in Gent
Donderdag
28.09
20:00
Theater Tinnenpot - Beckettzaal

 

Met de steun van:

In Gent is de woningnood bijzonder hoog. Zoals de stad Gent nu groeit, moet het woonaanbod jaarlijks sterk aangroeien om gelijke tred te houden. De sociale huisvestingsmaatschappij Thuispunt Gent moet een antwoord bieden op de nood aan kwaliteitsvolle en betaalbare sociale woningen voor de laagste inkomenscategorieën in de stad. Zij doen dit zowel door het aanpakken van bestaande gebouwen die niet meer aan de huidige energie-eisen voldoen, als door het bijbouwen van nieuwe sociale woningen. We zoomen in op de kleine korrel van het sociaal wonen in Gent.

  • Intro
  • Luce Beeckmans KU Leuven
  • Sprekers
  • HAMA-architecten
  • DENC-STUDIO
  • BLAF architecten

Het project Vogelenzang van HAMA architecten behelst 13 duurzame, kwalitatieve, nieuwe sociale woningen als vervangingsbouw van het verouderde appartementsgebouw uit 1960 dat niet meer voldeed aan de hedendaagse woonnormen en -kwaliteiten.

Karin Borghouts Vogelenzang | HAMA architecten

DENC Studio realiseert in Gent drie kleinschalige sociale woonprojecten. Het project Heernis, één ervan, is eveneens een vervangingsbouw, waarbij duurzaam bouwen, verdichten en verluchten, levendig en zongericht wonen, inzetten op zachte mobiliteit op de voorgrond treden.

Heernis | DENC Studio

BLAF architecten renoveert een bestaand pand op de Kaarderijskaai in Gent. BLAF beschouwt architectuur als de sluitsteen op tal van maatschappelijke uitdagingen, die ze vanuit de eigen discipline aangaan.

Kaarderijskaai | BLAF architecten

Luce Beeckmans – KU Leuven

Het onderzoek van Luce Beeckmans situeert zich op het kruispunt van migratie, stad en architectuur. Meer specifiek richt ze zich op de huisvesting en huisvesting van vluchtelingen en migranten, terwijl ze dit koppelt aan bredere debatten over stedelijke diversiteit en inclusie. Ze heeft veel gepubliceerd en tentoonstellingen over deze onderwerpen gecureerd.

Haar engagement om transformatieve verandering teweeg te brengen door het gelijktijdige proces van actie ondernemen en onderzoek doen komt goed tot uiting in haar engagement als voorzitter van het bestuur van de wooncoöperatie ‘Collectief Goed’ (‘een coöperatief woonmodel voor gezinnen met een laag inkomen en/of migratieachtergrond’, Antwerpen) als bestuurslid van ‘CAMPUS ATELIER’ (‘een open ontwerpatelier voor buurtbewoners van de Gentse sociale woonwijk Nieuw Gent en omgeving’, Gent). Ze voedt het architecturale debat over migratie en diversiteit.