Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

BLAF

BLAF is een Gents architectenbureau opgericht in 2003 door Bart Vanden
Driessche & Lieven Nijs.

Lieven Nijs is architect en opgeleid aan Sint-Lucas Gent. Hij is sinds 2008 als praktijk-assistent verbonden aan de vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Ugent, en maakt sinds 2016 deel uit van de Gentse Kwaliteitskamer voor Architectuur en Monumenten, sinds 2018 onder de eerste Gentse stadsbouwmeester in de hoedanigheid van ondervoorzitter.

Bart Vanden Driessche is architect.

Beiden liepen stage bij dezelfde Lokerse architect, een echte bouwmeester, met oog voor detail, met oog voor hout. Van kindsbeen af was Bart in de werkplaats van zijn grootvader reeds met het materiaal hout vertrouwd. Hij vond onlangs een schriftje terug waarin hij als 10-jarige neerschreef dat hij architect wou worden en plannen tekende.

BLAF startte aanvankelijk met kleine projecten, vooral verbouwingen waarbij het materiaal hout eerder een evidentie dan een keuze was. Vanuit de eigenschappen van hout begaf het bureau zich onbewust op het domein van laag-energetisch bouwen. De samenwerking met Barbara Oelbrandt bij het ontwerpen van de nulenergetische woning met huid van textiel maakte het tot een bewust ecologisch bouwen: hoe anders bouwen, nadenken over tradities en niet-tradities, en dit in vol bewustzijn.