Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Jef Van Oevelen

Na een periode van stage en samenwerking op het architectenbureau van Georges Baines, na het behalen van enkele architectuurprijzen in de sociale huisvesting als zelfstandig architect, werd in 1988 het bureau opgericht onder de huidige naam.

Waar het buro bij de aanvang samen met een tweetal zelfstandige medewerkers in hoofdzaak actief was in de huisvesting, baande het zich stilaan een weg op het terrein van de openbare gebouwen.

‘De heerlijkheid van ons vak heeft alles te maken met respect en eerlijkheid. Respect en eerlijkheid tegenover een plek, een omgeving, mensen, een programma, tegenover mogelijkheden en beperkingen, tegenover materialen en technieken. De eigen wetmatigheden van elk van dezen, afgewogen in een complexe gelijktijdigheid, bepalen de regels van het spel. Sommigen noemen dit architectuur.’