Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Jo Coenen

Jo Coenen (°Heerlen, 30 september 1949) is een Nederlandse architect en urbanist.

Coenen studeerde af aan de TU Eindhoven in 1975, waarna hij een functie als docent aan de faculteit bouwkunde van diezelfde universiteit aannam. Vanaf 1977 studeerde hij korte tijd bij Luigi Snozzi in Locarno en James Stirling, in Düsseldorf. Ook werkte hij vanaf 1979 enige tijd voor het architectenbureau van Aldo van Eyck & Theo Bosch, in Amsterdam. In datzelfde jaar opende hij in Eindhoven echter ook de eerste vestiging van zijn eigen architectenbureau. In 1990 verhuisde het bureau naar Maastricht, en inmiddels heeft het daarnaast ook vestigingen in Amsterdam, en Milaan. Hij was de Rijksbouwmeester van november 2000 tot en met oktober 2004. Coenen was als hoogleraar verbonden aan de technische universiteiten van Karlsruhe, Aken, Lausanne en Eindhoven, en is op dit moment onder andere professor aan de afdeling RMIT van de Technische Universiteit Delft.

Aanvankelijk realiseerde het bureau vooral relatief kleinschalige projecten, veelal in het zuiden van het land. Coenen verwierf echter toenemende bekendheid door projecten als de bibliotheek in Heerlen (1983-1986), het stadhuis in Delft (1984-1986) De wisselwerking tussen gebouw en stad staat centraal in zijn ontwerpen. Onder meer door terugkerende elementen te introduceren tracht hij tot een samensmelting te komen van de uiteenlopende ontwerpen en de bestaande context in een plan. Zijn werk wordt wel gekarakteriseerd als een ‘vriendelijk monumentalisme’. Binnen de Nederlandse architectuur treedt hij op als pleitbezorger voor meer historisch besef, meer diepgang en meer gevoel voor continuïteit.