Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Wim Cuyvers

Wim Cuyvers (°Hasselt, 19 februari 1958) is een Vlaams architect.

Cuyvers tracht aan de hand van rechtlijnige en strenge architectuur de gangbare sociale conventies vorm te geven. Hij verwijst hierbij graag naar de Belgische context. Hij ziet deze niet als een typische historische of stedenbouwkundige situatie maar beschouwt deze eerder als een rijk geschakeerd collectief geheugen dat mits de juiste architecturale ingrepen ontsloten kan worden.

Cuyvers behaalde zijn diploma architectuur aan de Gentse academie (1977-82). Na zijn studies werkte hij in de Verenigde Staten bij Preston Phillips en Venturi, Rauch & Scott Brown. Daarna werkte hij als stagiair bij Paul Robbrecht en Hilde Daem. Hij bleef in de jaren negentig bij gelegenheid met dit bureau samenwerken. In 1984 startte hij een eigen bureau in Gent, waarin hij architectuuropdrachten en wedstrijddeelnames combineerde met studiewerk over o.a. Sarajevo en rustplaatsen op autowegen. Hij doceerde aan de academies voor bouwkunst van Tilburg en de Design Academy Eindhoven en aan Sint-Lucas in Gent. In 2000 vestigde hij zich in de Franse Jura. Hij was tot in 2008 als adviserend onderzoeker verbonden aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht.