Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

WOHA

WOHA is een in Singapore gevestigd architectenbureau, opgericht in 1994 door Wong Mun Summ (°18 augustus 1962) en Richard Hassell (° 28 oktober 1966). De bureaunaam is een samenvoegsel van de eerste letters uit hun achternamen WOng en HAssell.

In 1989 studeeerde Wong af aan de Nationale Universiteit van Singapore en studeerde Hassell af aan de Universiteit van West-Australië. Beiden werkten vervolgens bij Kerry Hill Architects in Singapore, waar ze zich realiseerden dat ze een logische aanpak deelden voor het oplossen bouwkundige problemen, bepaald door de eisen van het programma van een gebouw in plaats van het vormgeven van de mogelijkheden.