Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

bOb Van Reeth

Robert Georges Jozef Luis Leo (bOb) Van Reeth (°Temse, 26 februari 1943) is een Vlaamse architect.

In zijn werk gaat Van Reeth niet uit van een bepaalde architecturale vorm, maar wel van leef- en werkpatronen van de bewoners. Hij begon in 1965 en ontwierp vooral woningen, onder meer in Mechelen en Kalmthout. In 1972, het jaar waarin hij docent werd aan het Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst in Antwerpen, richtte hij met Jean-Paul Laenen en Marcel Smets de werkgroep Krokus op. Deze werkgroep hield zich bezig met de restauratie van de oude stadskern van Mechelen. In de jaren 80 ontwierp hij onder andere het nieuwe gebouw van het Onze-Lieve-Vrouwecollege aan de Rubenslei te Antwerpen. In 2007 tekende hij een nieuwe vleugel voor de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren

Hij stond ook bekend om zijn kijk op het programma van eisen. Volgens hem bestaan er maar enkele succesvolle stadsvormen. Experimenteren tot nieuwe vormen hoeft dan ook niet. Hij grijpt terug naar al ontwikkelde, werkende principes. Tijdens het ontwerpprocces trekt hij zich vrijwel niets aan van het programma van eisen. Hij ontwikkelt gebouwen die kunnen meegroeien en waarin zich door verloop van tijd verschillende functies in kunnen vestigen. Hij benoemt dit als “de Intelligente Ruïne”.

Van Reeth werd in januari 1998 als eerste Vlaamse Bouwmeester aangesteld door de toenmalige Vlaams minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid Wivina Demeester. Op 1 juni 2005 werd hij opgevolgd door Marcel Smets. Op 25 november 2005 werd hij aangeduid als lid van de kwaliteitskamer Oosterweelverbinding. Datzelfde jaar eindigde hij op nr. 405 in de Vlaamse versie van De Grootste Belg, buiten de officiële nominatielijst. Van Reeth werd in 2012 geridderd tot Grootofficier in de Leopoldsorde met ranginneming op 15 november 2011. In december 2014 werd Bob Van Reeth aangesteld als tijdelijk voorzitter van de welstandscommissie van de stad Antwerpen.