Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Paul Deroose

Paul Deroose (°Menen, 3 juli 1945) is een Belgisch tuin- en landschapsarchitect.

Deroose studeerde landschaps- en tuinarchitectuur aan het Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw in Vilvoorde (graduaat in 1966) en architectuur, stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur aan de Architectenschool van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Kopenhagen (diploma tuinkunst in 1970 en architectuur in 1971). Hij deed ervaring op tijdens zijn stages in Kopenhagen bij architect Ole Nørgaard (1965), het Bureau voor Streekplanning van Groot-Kopenhagen (1969), professor Jørgen Bo (1970) en architect Jørgen Vesterholt (1971).

In november 1971 stichtte hij zijn ontwerpbureau voor tuin- en landschapsarchitectuur. Sindsdien heeft hij een groot aantal ontwerpen gemaakt en uitgevoerd. Vele daarvan zijn architectuurontwerpen, waarbij het er hem om te doen is de natuurlijke omgeving van een plek tot zijn recht te doen komen. Hij behoort tot de kleine groep landschapsarchitecten die de zienswijze hebben doen ingang vinden dat een groene aanleg even goed nood heeft aan een sturend concept en een architectuur als dat dit voor een gebouw nodig is.

Hij heeft talrijke tuinen en parken aangelegd, waarbij hij zich gaandeweg ook specialiseerde in de aanleg of restauratie van formele, historische tuinen.