Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

NU architectuuratelier

NU-architectuuratelier werd in 2004 opgericht door Armand Eeckels (°1973), Halewijn Lievens (°1975) en Arúnas Arlauskas (°1967), in Gent.

Zij studeerden allen aan de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, Departement Architectuur, campus Sint-Lucas Gent. Arúnas verliet het architectuuratelier in 2007.

NU architectuuratelier is het werkplatform voor intense architectuur en experimentele ontwikkeling, de ambitie van NU is ruimte, materiaal, landschap en design in te vraag stellen, te ontwikkelen en te bevestigen en dit in nauwe samenwerking met hun klanten, om zo bij te dragen aan onze sociale en mentale omgeving.

In een grote verscheidenheid van gerealiseerde en goedgekeurd opdrachten, heeft zijn intense aanpak geresulteerd in specifieke projecten, met een aanzienlijke waarde en betekenis. Het kantoor streeft naar tactiele en experimentele architectuur in zowel grote als kleine omvang.