Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Bart Lens

Bart Lens (°1959) starte 13 jaar na zijn afstuderen en dus na jarenlange ervaringen in andere architectenbureaus zijn eigen architectenbreau Lens°Ass in 1995.

Er zit een verfrissende sfeer in zijn oeuvre, die verder gaat dan een spectaculair vormvocabularium. Daar waar de internationale trends met wortels in de vorige eeuw zijn gericht op een optimale expressie van de huid, bepaalt Lens een andere verhouding tot de omringende werkelijkheid.