Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Christian Kieckens

Christian Kieckens (°Aalst 24 januari 1951 – †Brussel 11 mei 2020) was een Belgisch architect.

Kieckens starte als architect in 1974 en het bureau CKA op in 2001.

Het kantoor spitst zich toe op een grote diversiteit aan opdrachten gaande van kleine objecten, grafische vormgeving voor architectuur- en kunstboeken, interieurs en scenografie tot architectuur van éénmalige private gebouwen, meergezinsgebouwen en industriële complexen. Recentelijk is de schaal vergroot naar stedelijke projecten, supervisie van masterplannen en interventies in de burgerlijke bouwkunde. Dit maakt het profiel als zeer divers, met een voortdurende wisselwerking tot gevolg. Telkens wordt belang gehecht aan de juistheid van de dingen, de uitwerking van details, het nadenken over verhoudingen en de exactheid van materiaalkeuzes. Indien mogelijk ondersteunen specifieke interventies de projecten, niet als een bijkomende opsmukking maar is de medewerking van kunstenaars, ingenieurs, grafici, landschaparchitecten, enz. inherent verbonden met de ontwerpintentie.

Het werk van CKA is veelvoudig gepubliceerd en tentoongesteld, van kleine punctuele aanwezigheden tot en met de ArchitectuurBiennale van Venezia. Christian Kieckens won de Godecharle-Prijs voor Architectuur en de Cultuurprijs van de Vlaamse Gemeenschap. In de lijst van opdrachtgevers behoren niet enkel privaat personen maar ook publieke opdrachtgevers zoals Gemeentebesturen, openbare instellingen zoals musea en tevens de Vlaamse Gemeenschap.

Om die reden geeft een intentieverklaring van methodische planning de filosofie van het kantoor weer. Elk ontwerp is van de hand van de verantwoordelijke (project)architect en bezit een eigen identiteit en karakter. Een grote bewustwording en verantwoordelijkheidsgevoel wordt bij elk van de betrokkenen gecreëerd en deze directe band staat garant voor onmiddellijke interventies, resulterend in een hedendaags enthousiast project Om reden van de specificiteiten inzake de uitoefening van het vak wordt steeds meer beroep gedaan op uitvoerende bureaus e.d. zodat er intentioneler kan worden gewerkt op alle terreinen. Elke vorm van schoonheid is aldus het resultaat van intuïtie dat gekoppeld staat aan, gerechtvaardigd wordt door onderzoek en resulteert vanuit verschillende invalshoeken. Elke resultaat van goed gebruik ontstaat aldus vanuit het onderzoek naar ruimtelijke genoegdoening dat verder gaat dan een goed plan.