Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Dierendonckblancke

Het bureau is sinds juni 1999 in Gent gevestigd en opgebouwd rond Alexander Dierendonck en Isabelle Blancke, beiden voorheen werkzaam te Parijs bij diverse architectenbureaus.

Ieder ontwerp ontstaat uit een discussie tussen de ontwerpers aangevuld met externe personen, die in meerdere of mindere mate naargelang het project, bij de conceptvorming en uitwerking betrokken zijn. Deze constante discussie en in vraagstelling is essentieel bij het tot stand komen van de ontwerpen.

Bij deze discussie dient het programma, de parameters door de bouwheer opgelegd en de brede context waarin gebouwd moet worden als basis. Op geen enkele wijze wordt een a-priori stelling, stijl of vorm vastgelegd. Het is enkel op deze manier dat de architect op een adequate wijze kan reageren op de steeds veranderende parameters die door de maatschappij gecreëerd worden.

De architectuur ontstaat slechts nadat de architect deze voor de hand liggende randvoorwaarden op een creatieve manier regenereert en op deze wijze een meerwaarde realiseert.