Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lezing

Nieuw Gent: park, straat, plein

Transitie van een sociale woonenclave naar een duurzaam toekomstperspectief
Donderdag
14.12
20:00
Kapel Universitair ziekenhuis

 

In samenwerking met:

Met de steun van:

Nieuw Gent ondergaat een metamorfose. Deze grootschalige operatie kadert binnen de ambitieuze visie van de sociale huisvestingsmaatschappij Thuispunt Gent om meer kwaliteitsvolle sociale woningen in de groeiende stad Gent, kampend met forse woonnood, te voorzien. Diverse architectenteams volgen twee hoofdlijnen bij het creëren van een eigentijds woonpark: verbindingen leggen naar het groter stedelijk geheel en samenhang maken op mensenmaat. We duiken Nieuw Gent even in.

  • Intro
  • Elly Van Eeghem
  • Sprekers
  • De Smet Vermeulen Architecten + De Nijl Architecten
  • DBLV architecten + TABarchitectenNieuw Gent is een sociale woonenclave achter de Zwijnaardsesteenweg. Vijf van de zeven hoogbouw-stroken worden vervangen door open bouwblokken, met laagbouw aan de straat en torens in het park. Het park, opgezet rond een breed pad, wordt vergroot en krijgt toegangspleintjes. Het plan voorziet in een duurzaam toekomstperspectief voor de wijk en een ruimtelijk kader voor de vervangbouw, de verbetering van de voorzieningen en verbindingen en de aanpak van de publieke ruimte.

Elly Van Eeghem (TBC)

Elly Van Eeghem richtte in 2017 CAMPUS op: een collectief ontwerpatelier voor publieke ruimte in de zuidrand van Gent. Dit atelier bouwt aan de verbeelding en beleving van het plein, de straat, het park, de parking,… samen met mensen uit de buurt als mede-makers: bedenkers, vormgevers, bouwers of gebruikers. Ze gingen aan de slag met een focus op alle open of verborgen groenruimtes in en rondom de buurt, op zoek naar plekken voor mensen.