Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

UTIL

Util struktuurstudies, opgericht in 2007, is een studiebureau dat streeft ontwerpers bij te staan in het ontwikkelen van uitdagende architectuur- en kunstprojecten

In nauwe samenwerking met de ontwerpers streeft UTIL naar strukturele oplossingen die zo dicht mogelijk bij hun concept aansluiten, het trachten te vervolledigen en versterken. De drie oprichters, Frans Leenaerts, Filip Van de Voorde en Rolf Vansteenwegen zijn van opleiding burgerlijk ingenieur-architect, en proberen vanuit deze achtergrond zorg te dragen voor een goede architectuur die ondersteund wordt door een heldere struktuur. Zij organiseren de conceptuele uitwerking van de struktuur die ontstaat in de discussie met de architecten. Onder andere met dat engagement onderscheidt UTIL zich van andere stabiliteitsingenieurs.