Archipel

Beleef architectuur!

Lezing

Hoog Kortrijk: werk van Secchi, Koolhaas, Stéphane Beel & bOb Van Reeth

Door Herman Jult

De volgende aktiviteit is niet minder van visueel materiaal voorzien. Ze grijpt plaats in het paviljoen Hoog Kortrijk waar de makettes en panelen opgesteld staan van de vier deelnemende architekten. Mensen die de tentoonstelling Hoog Kortrijk reeds bezochten, zullen beamen dat die stedenbouwkundige voorstellen eigenlijk niet in hun essentie te vatten zijn zonder begeleidende tekst en uitleg. Vandaar dat we jurylid Karel Debaere vroegen in het paviljoen een (met dia’s geïllustreerde) voordracht te houden over het ganse opzet en over de motieven die de jurering geleid hebben. Leiedal-medewerker Herman Jult verving Karel Debaere.

“Hoog Kortrijk”
Meervoudige opdracht aan Bernardo Secchi, Rem Koolhaas, bOb van Reeth en Stefaan Beel.

Voordracht door Karel Debaere.
Vanaf 20u.00 is er gelegenheid ter plaatse de videofilms met de kommentaren van Geert Bekaert en de vier deelnemende architekten en de tentoongestelde makettes te bekijken.
Na het Sea Trade Center te Zeebrugge, Stad aan de stroom te Antwerpen is er thans een derde meervoudige opdracht van internationale betekenis rond Hoog Kortrijk. Karel Debaere, ir.-architekt en medewerker Leiedal was lid van de beoordelingskommissie en geeft voor archipel een overzicht van problematiek, inzendingen en beoordeling.

In februari 1990 heeft het stadsbestuur van Kortrijk en de Interkommunale Leiedal aan zes ontwerpers een meervoudige opdracht verleend met het doel een plan te laten opmaken dat richting geeft aan de stedebouwkundige ontwikkeling van Hoog Kortrijk en in staat is om de mogelijkheden van dit gebied ten zuiden van de E17 verder te ontsluiten, het een herkenbare identiteit en een samen-hangende struktuur te geven, zodat het als een volwaardig deel van de stad kan funktioneren.

Op 1 oktober werden vier projekten ingediend door Stéphane Beel (B), Rem Koolhaas (N), Bernardo Secchi (I) en bOb van Reeth (B).
Stéphane Beel over Hoog Kortrijk
Rem Koolhaas over Hoog Kortrijk
Bernardo Secchi over Hoog Kortrijk
bOb van Reeth over Hoog Kortrijk

Een tentoonstelling van die projekten werd in een speciaal daartoe ontworpen paviljoen op 16 oktober onder grote belangstelling geopend. Diezelfde dag hebben de ontwerpers hun voorstellen toegelicht aan de beoordelingskommissie, de leden van de gemeenteraad, de pers en andere belangstellenden.
De beoordelingskommissie spreekt haar grote waardering uit voor de inzet van de ontwerpers en voor de hoge kwaliteit van hun inzendingen. Nu reeds hebben deze ontwerpen het effekt bereikt dat de stedenbouwkundige toekomst van de stad in een nieuw licht wordt bekeken, vooral dat de verschillende aspekten van de stede-bouwkundige problematiek nu in een gezamenlijke benadering worden aangepakt. Diverse nieuwe ideeën ook werden door de ontwerpers aangereikt.
Na met grote zorg de vier projekten te hebben bestudeerd, is de beoordelingskommissie tot het besluit gekomen dat het ontwerp van Bernardo Secchi het meest tegemoetkomt aan de in het programma gestelde verwachtingen en het beste aansluit bij de plaatselijke kondities en bestaande tradities. Zij waardeert de fijNzinnige aanpak van het ontwerp dat door enkele beperkte maar ingrijpende elementen een stedelijke struktuur aan Hoog Kortrijk weet te verlenen om het langs die weg beter bij de historische binnenstad te laten aansluiten.
De beoordelingskomissie adviseert dan ook Bernardo Secchi te weerhouden voor de verdere uitwerking en begeleiding van de ontwikkelingen op Hoog Kortrijk.

Nabeschouwing
Archipel sloot 1990 af voor een overwegend Kortrijks publiek in het paviljoen Hoog Kortrijk op 7 december. Leiedal-medewerker Herman Jult verving Karel Debaere (ziek) en gaf, met behulp van video, dia- en makettemateriaal een zeer indringende analyse van de vier voorgestelde Hoog Kortrijk projekten en een gedetailleerde motivering van de keuze van de jury. Het struktuurconcept van Bernardo Secchi was voor de jury technisch en financieel de meest haalbare kaart waarbij in een geordend ontwikkelingsproces konkrete stedenbouwkundige antwoorden werden gegeven op zeer konkrete vragen en behoeften.

Een projekt waarin het accent ligt op de vormgeving van het openbaar domein en de morfologische samenhang van een groeiende gebouwde omgeving.
Binnenkort verschijnt een monografie over de inzendingen van Secchi, van Reeth, Beel en Koolhaas.
Marc Felix

Lezing

Wanneer?

vr 07 december 1990 20:30

Waar?

paviljoen 'Hoog Kotrijk'
8500 Kortrijk
België

Publicaties