Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Bezoek

Fietstocht in Gent #2

Sociaal verweven
Zaterdag
24.06
10:00
Gent

 

In samenwerking met:

Met de steun van:

De sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent investeert drastisch in een meerjarenplan voor meer kwaliteitsvolle sociale woningen. Er zijn heel wat renovatie- en vervangingsprojecten aan de gang, want nog steeds is het patrimonium verouderd. Er is heel wat werk aan de winkel. WoninGent heeft aandacht voor ingrepen die een positieve impact hebben op de leefbaarheid in de gebouwen, maar ook op de aanleg van de directe omgeving zodat bewoners zich thuisvoelen. Zij zetten stevig in op het verhaal van mensen, op sociale cohesie. De fietstocht voert langsheen diverse projecten die een kwalitatief beeld van sociaal wonen in Gent nastreven.