Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lezing

Méér wonen

Betaalbaar wonen in Brussel?
Donderdag
26.01 2023
20:00
Auditorium Quetelet

Met de steun van:

In 2023 zet Archipel in op stedelijk wonen, meer bepaald op ‘méér wonen’. Archipel licht het thema en het programma van het nieuwe werkjaar toe. Hoe kunnen we met dit werkjaar bijdragen tot de inclusieve woonstad, tot het verhaal van wonen in steden voor jong en oud, voor alleenstaanden en gezinnen, voor mensen die het niet breed hebben, voor een divers publiek? We zoomen in op onze hoofdstad met de Brusselse stadsbouwmeester Kristiaan Borret en organisatie Communa die tijdelijke woonoplossingen zoekt via leegstaande panden.

  • Intro
  • Hera Van Sande artistiek leider Archipel vzw
  • Sprekers
  • Kristiaan Borret Bouwmeester – maitre architecte Brussel (bma)
  • Maxime Zaït Communa vzw

Severin Malaud Brussels Skyline

Leven in steden wordt onbetaalbaar. Hoe ziet de stad er in de toekomst uit? Steden moeten de groei en veranderende samenstelling van de bevolking opvangen. De toeloop naar de steden blijft duren. Er zijn niet alleen de geregistreerde bevolking, maar ook studenten en de verborgen inwoners (mensen zonder papieren, dak- en thuislozen, bewoners van tweede verblijven, …). Dat zorgt voor een grote druk op de stedelijke woonmarkt in al zijn segmenten. We werpen een blik naar de hoofdstad, waar de problematieken van (on)betaalbaar wonen nog scherper zichtbaar zijn wegens grotere diversiteit, grotere ongelijkheid, meer speculatie, minder ruimte, …. Als bouwmeester van Brussel sinds 2014 zet Kristiaan Borret zich in op kwaliteit, transversaliteit en transparantie. Welke verschuivingen ziet hij, vanuit zijn ‘top down’ positie, in het woonbeleid en (woon)patrimonium van de hoofdstad? We spiegelen de brede blik met een case die echt van onderaf is uitgebouwd. Communa is een Brusselse vzw die leegstandsbeheer inzet voor veranderingen op de woonmarkt op tijdelijke en op lange termijn. Hoe doen zij dit concreet?

Severin Malaud


Severin Malaud


Frederik Serroen

Kristiaan Borret

Kristiaan Borret is bouwmeester maître-architecte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 2015. Hij is van opleiding burgerlijk ingenieur-architect (KU Leuven) en behaalde aanvullende diploma’s baccalaureaat wijsbegeerte (KU Leuven), science politique et affaires publiques (UCL) en een master in urbanism (Barcelona). Van 2006 tot 2014 was hij stadsbouwmeester van de Stad Antwerpen en sinds 2017 is hij in opdracht van de Gemeente Amsterdam supervisor voor Oostenburg en vervolgens Hamerkwartier. Hij is tevens gastprofessor stadsontwerp aan de Universiteit Gent sinds 2005. In 2013 ontving Kristiaan Borret de tweejaarlijkse Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Architectuur

Maxime Zaït

Communa


Communa

Communa vzw zet zich voor overgangsstedenbouw, voor het tijdelijk bewonen van leegstaande gebouwen, met als doel op lange termijn een impact te hebben op de stad. In Brussel is er meer dan 6 miljoen vierkante meter lege ruimte, wat overeenkomt met de oppervlakte van de gemeente Elsene! Tegelijkertijd zijn duizenden mensen op zoek naar fatsoenlijke en betaalbare ruimtes om te wonen of om initiatieven op te zetten. Bij het tijdelijk bezetten van lege ruimte initieert Communa huisvestingsoplossingen (collectieve huisvesting en integratie door huisvesting) en laat ze projecten van collectief belang ontstaan (of het nu gaat om sociale, culturele of sociale economie). In de vorm van een overeenkomst stelt tijdelijke bewoning een eigenaar in staat het beheer van zijn ongebruikte eigendom toe te vertrouwen aan een andere persoon. Deze praktijk maakt het mogelijk in te spelen op stedelijke behoeften binnen termijnen die de overheid niet kan opvangen. Deze oplossingen zijn tijdelijk van aard en moeten gepaard gaan met structurele veranderingen om de huisvestingscrisis en de structurele ongelijkheden in onze steden op te lossen. Communa zet hierbij in op circulaire economie, op participatief urbanisme en gaat voor resonantie op lange termijn.

Lees hier hun manifest