Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lezing

Rethinking housing

A plea for ‘new standards'
Donderdag
07.11
20:00
NTB

 

In samenwerking met:

Met de steun van:

De lezing die op 16.11.2023 door urgente persoonlijke omstandigheden niet kon doorgaan, wordt ingepland in het najaar 2024.

Duplex Architekten laat zien hoe innovatieve woningbouw in Zwitserland kan functioneren en welke bijdrage het kan leveren aan de stedelijke ontwikkeling. We plaatsen deze lezing in een breder onderzoek naar nieuwe financieringsmodellen voor de woonmarkt en naar alternatieve woonvormen waarbinnen wonen betaalbaar kan blijven.

  • Intro
  • Anne Kockelkorn
  • Spreker
  • Anne Kaestle

Judith Stadler Buchegg Housing

Duplex Architekten

Duplex Architekten, opgericht in 2007 in Zürich en met kantoren in Düsseldorf, Hamburg en sinds kort ook in Parijs, hebben internationaal een reputatie opgebouwd met hun ontwerpen van verschillende schaal en een breed scala aan typologieën. In hun eerste monografie ‘Rethinking Housing’ wordt hun benadering van woningbouw onder de loep genomen. Stedelijke schaal, de zoektocht naar nieuwe vormen van gemeenschappelijk wonen, het belang van de gemeenschap en een gezamenlijk ontwerpproces vormen de kern van het denken van Duplex Architekten in de woonarchitectuur. Zij zetten in op innovatieve woningbouw.

Duplex Architekten is opgericht door Anne Kaestle en Dan Schürch en bestaat uit een team van ongeveer 50 personen. Nu ze vier kantoren hebben, met per kantoor diverse partners, ontwikkelt het bureau een dynamisch model. De diverse onafhankelijke bureaus onderhouden een nauwe inhoudelijke en persoonlijke uitwisseling. Overlappende constellaties binnen de groep Duplex Architekten worden voortdurend gezocht en bieden een dynamische wisseling van perspectief en tegelijkertijd een betrouwbare, gemeenschappelijke basis.

Anne Kockelkorn

Anne Kockelkorn is architectuurhistoricus en stedelijk onderzoeker, geïnteresseerd in de territoriale implicatie en het performatieve potentieel van architectuur. Ze werkt sinds 2006 als free-lance architectuurcriticus en was van 2012 tot 2015 redacteur van het tijdschrift “Candide – Journal for Architectural Knowledge”.

Anne heeft gestudeerd aan de École d’Architecture de Paris-Belleville, studeerde in 2003 af als architect aan de Kunsthochschule Berlin-Weissensee en behaalde in 2018 haar PHD aan de ETH Zürich. In 2018 was ze gastprofessor aan de Universiteit van Nicosia, Cyprus; van 2019-2020 was ze mede-directeur van het Master of Advanced Studies programma voor Geschiedenis en Theorie van de Architectuur aan de ETH Zürich. Ze was tot voor kort werkzaam in TU Delft, maar doceert nu aan de Ugent. Ze leidt het onderzoeksproject Coöperatieve Ecologieën. Bevrijding, landhervorming en tegenproject. Wat houdt dit in?

De financialisering van huisvesting en de daaruit voortvloeiende sociaal-economische ongelijkheid in Europese steden vraagt om alternatieve vormen van productie en beheer. Eén van die alternatieven is het coöperatieve eigendommodel. Coöperaties functioneren binnen een kapitalistische woningmarkt maar zijn niet-speculatief en dragen bij aan het algemeen nut. De politieke omwentelingen van de 20e eeuw en de historische uitzondering van de welvaartstaat verhinderen echter een onderzoek naar coöperatieve huisvesting dat de potentiële rijping ervan zou belichten. Dit onderzoek analyseert de verwezenlijkingen en valkuilen van landhervorming en coöperatief eigendom en stelt de geschiedenis en theorie ervan in een bruikbaar licht voor het heden. Het probeert de drijfveren van coöperatieve initiatieven te begrijpen, de kwaliteiten van hun sociaal-ruimtelijke, ecologische en economische veerkracht te verwoorden en aanbevelingen te formuleren voor hun politieke ondersteuning.