Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lezing

Inclusieve stad

Over drempels voor en deuren naar verwelkomende tussenruimtes in de metropool
Donderdag
26.09
20:00

 

Met de steun van:

&bogdan & BC architects
Globe Aroma

In september leggen we de focus op inclusie, gastvrijheid en diversiteit in de stad. We kijken naar een plan voor een centrum voor druggebruikers en een artistieke werkplek voor kunstenaars uit de marge. Niet omdat ruimtes voor druggebruikers of kunstenaars met een migratieverhaal één op één met elkaar te vergelijken zijn, maar omdat er vanuit beide projecten een ambitie klinkt om een veilige omgeving te creëren die perspectief kan bieden aan mensen in precaire situaties en vanuit die omgeving impact kan hebben op de gastvrijheid van de stad als geheel.

BCarchitects_studies_bogdan

Het project voor het geïntegreerde centrum voor druggebruikers aan de Tour & Taxis site ontworpen door &bogdan en BC architects, brengt veel boeiende vragen aan het licht. Zij omschrijven het zelf als een 21e-eeuwse herberg – een plek waar men onderweg een warm onthaal en tijdelijke rust kan vinden. Hoe gaan zij om met de inpassing van dit project in de stad en de rol van haar gebruikers – vaak in zeer precaire omstandigheden – hierin? Hoe komt aandacht voor inclusie en uitsluiting in de stad terug in de rest van hun werk?

In een ander deel van Brussel brengt Globe Aroma veel van die ideeën in de praktijk met een kunstencentrum/atelier als tussenruimte. De dagelijkse atelierwerking en de op stapel staande verbouwing van de site raken aan veel lagen en contradicties die voor groepen in de marge van de samenleving spelen: nood aan een podium en stem enerzijds en geborgenheid, veiligheid en misschien zelfs onzichtbaarheid anderzijds.

In opdracht van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI.brussels), ontwerpen BC architects & studies &bogdan een onthaalcentrum voor eerstelijnszorg aan de Brusselse Havenlaan. De bouw van zo’n onthaalcentrum is hoognodig voor de stad en de Kanaalzone en gaat samen met het voortzetten van de havenactiviteiten. Het resultaat wordt een “geoliede machine” voor de Haven enerzijds en een open gebouw voor de vzw Transit anderzijds, met 24/7 sociale controle en maximale privacy voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Het lag voor de hand een warme en gastvrije architectuur te ontwerpen, een architectuur die niet over zichzelf spreekt maar die betekenis geeft. Het project is geen anonieme instelling, maar een juxtapositie van verschillende autonome huizen die onderling goed verbonden zijn. Architectuur wordt hier meer dan ooit een instrument van sociale rechtvaardigheid.

Oana Bogdan, &bogdan
BCarchitects_studies_bogdan

An Vandermeulen, Globe Aroma

Globe Aroma


Globe Aroma