Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Debat

Ney & Partners - De brugjes aan de Smedenpoort

Ontmoeting met Laurent Ney
Woensdag
13.10 2010

Met de steun van:

Omwille van de zeer grote historische betekenis en erfgoed­waarde van de Smedenpoort als middeleeuwse stadspoort, werd voor de mobiliteitsproblematiek aan deze poort gezocht naar een oplossing die de waarde en per­ceptie van het historische poortgebouw vrijwaart en toch een antwoord biedt op de bestaande verkeersproblematiek.

Ney & Partners is een ingenieursbureau voor structuurstudies gevestigd in Brussel. Van bij de oprichting in 1997 wordt gewerkt vanuit een actieve visie op ingenieurskunst: een doorgedreven integratie van verschillende disciplines binnen de burgerlijke bouwkunde.

Deze integratie & optimalisatie van structurele onderdelen maakt komaf met een klassieke hiërarchische opeenstapeling van constructieve oplossingen.

De vernieuwende passerelles, bruggen, luifels en kunstwerken die het bureau ontwikkelt vormen de meest uitgesproken toonbeelden van deze visie. Op deze basis streven zij in hun samenwerking met architectuurbureaus, ingenieurs of kunstenaars naar een integratie van architectuur, structuur & context.

Omwille van de zeer grote historische betekenis en erfgoed­waarde van de Smedenpoort als middeleeuwse stadspoort, werd voor de mobiliteitsproblematiek aan deze poort gezocht naar een oplossing die de waarde en per­ceptie van het historische poortgebouw vrijwaart en toch een antwoord biedt op de bestaande verkeersproblematiek. Het ontwerp zal een toegevoegde waarde hebben voor deze historische site, een toevoeging maar geen overstemming. Het ontwerp wil geen brug zijn, geen schreeuwerig object.

De passerellen overspannen de vesten niet met een groot gebaar. Beide passerellen zijn transparant en licht als een vlies dat voor de Smedenpoort hangt.