Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Film

Terenja Van Dijk (NL), filmmaker

Werken
Woensdag
27.01 2010
20:30

Terenja van Dijk brengt een diepgaande lezing over het expliciete gebruik van architectuur in haar filmoeuvre. Het aantrekkelijk, toegankelijk en integer communiceren van onderwerp, inzichten en informatie staat centraal in het werk van deze boeiende film- en tentoonstellingsmaakster.

Terenja van Dijk brengt een diepgaande lezing over het expliciete gebruik van architectuur in haar filmoeuvre. Het aantrekkelijk, toegankelijk en integer communiceren van onderwerp, inzichten en informatie staat centraal in het werk van deze boeiende film- en tentoonstellingsmaakster. Dat kan gaan van het vertellen van een duidelijk documentair verhaal op audiovisuele wijze, over het maken van een origineel uitgedachte scenografie voor een tentoonstelling tot de realisatie van een uit de band springende publicatie. Afhankelijk van het project werkt deze culturele duizendpoot met getuigenissen, beelden, objecten, documenten en redactionele teksten.

Voor ‘Kunstwerkstede De Coene’ te Kortrijk bijvoorbeeld bedacht zij de scenografie van de tentoonstelling en nam zij de regie en de productie van een serie in film gebrachte getuigenissen op zich; voor ‘Recollecting Landscape’ in het S.M.A.K. betrof het de regie en de productie van twee video’s en een multimediale installatie, samen met de redactie van de tentoonstelling; en voor ‘Homeward, Contemporary architecture in Flanders’ ging het om de regie en de productie van een reeks video’s voor deze internationale reizende tentoonstelling. De basis van de film ’Werken’1 is een ontmoeting met Van Severen in zijn studio, waarin zichtbaar wordt hoe hij denkt, leeft, verzamelt, ontwerpt en maakt. Een aantal uitstappen naar het Van Abbemuseum in Nederland, Vitra en de verbouwing en uitbreiding van een atelierwoning van de traiteurs Boxy’s illustreren de kracht van zijn werk. Onlangs maakte zij in samenwerking met Ar-Tur de film ‘Huiselijk Modernisme, drie woningen rond Turnhout’, een verhaal over architectuur maar ook over bouwen en wonen aan de hand van drie unieke sixties woningen van architecten Paul Neefs, Lou Jansen en Vanhout-Schellekens die nog steeds worden bewoond door hun originele bewoners.

Bij de totstandkoming van deze projecten werkt van Dijk inhoudelijk en producerend samen met verschillende mensen, zoals opdrachtgevers, academici, grafisch vormgevers, meubelmakers, fotografen, camera- en geluidsmensen.

Van Dijks oeuvre als tentoonstelling- en filmmaakster vloeit voort uit haar studie architectuur en stedenbouw aan de Technische Universiteit Delft, een televisieopleiding voor documentairemaker te Hilversum, onderzoek aan het ASRO-departement van de KULeuven en het docentschap communicatietechnieken aan de TU Delft. Als architect-stedenbouwkundige is de stad in al zijn facetten steeds onderwerp van studie en reflectie. Sinds een tiental jaren werkt Terenja van Dijk aan films, tentoonstellingen en educatieve projecten in opdracht van musea en erfgoedcellen, archieven, culturele, academische en educatieve centra. Daarbij gaat het van internationale projecten, een serie films voor de architectuurbiënnale van Venetië tot locale projecten voor en met bewoners.

Bron: Terenja van Dijk

1 ‘Werken’: regie Terenja van Dijk / productie Moniek Bucquoye / camera Jess De Gruyter / geluid Sammy Goemaere / montage Terenja van Dijk en Jess De Gruyter / interview Anna Luyten / muziek Peter Vermeersch