Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

2014

Jong!

De tijden dat de leeftijd van succesvolle startende jonge architecten rond de 40 jaar lag, zijn definitief voorbij. Steeds jongere bureaus drukken hun stempel binnen het verstedelijkte Vlaamse landschap. Aan de binnen- en buitenlandse aandacht voor het werk van architecten uit Vlaanderen en Brussel te zien, lijkt het goed te gaan met de architectuurcultuur in Vlaanderen. De inzendingen voor de recente FAB Awards getuigen van een rijk scala aan jong talent. Allerlei instanties ter stimulering van het architectuurklimaat dragen hun steentje bij om groeimogelijkheden te bieden en een platform te verschaffen.

lees verder …

De wijzigende woon- en levensattitude met belangrijke maat- schappelijke vraagstukken en uitdagende kwesties noopt de jonge ontwerper ertoe te zoeken naar nieuwe architectuurcon- cepten, naar een bewuste duurzaamheidaanpak, naar reflectie over tijdelijk of permanent hergebruik, naar de rol en de inzet van ontwerpend onderzoek, … Een nieuwe generatie ontwer- pers staat klaar: poëtisch, creatief, maatschappelijk geënga- geerd, bewogen, bevragend, onderzoekend en kritisch.

Archipel wil met het thema ‘JONG!’ aandacht besteden aan deze jonge generatie talentvolle architecten en een podium bieden aan hun architectuur die een bijdrage levert aan de hedendaagse en toekomstige samenleving. We opteren ervoor om zo veel mogelijk lezingen op locatie te organiseren omdat Archipel de ruimtelijke en zintuiglijke ervaring centraal wil stellen. Archipel focust direct op het no-nonsense bouwen: mate- rie, constructie, vorm, ruimte in een context als zichtbare feiten en directe ervaring, beleving en betekenis. We nemen jullie mee op een architecturaal avontuur.

Kunnen we jonger starten dan met ontwerpend onderzoek van studenten eerste master KU Leuven Faculteit Architectuur, Campus Sint-Lucas Gent en Brussel, omtrent een ontwerp voor een maritiem museum in Oostende? Op initiatief van Oostende Werft en onder impuls van Marc Felix (voorzitter Archipel) worden gedurende een week maquettes en filmpjes van vier ateliers getoond inzake onderzoek naar een scheep- vaartmuseum met reëel programma op de Churchillkaai in Oostende. Het betreft de ateliers van Marc Felix, Marc Macken, Dirk Coopman en Filip Buysse. Archipel organiseert een rond- leiding in de tentoonstelling met receptie op zaterdag 15 febru- ari in CC De Grote Post.

Eind februari zijn we te gast in de thuisstad van BLAF architecten. Een doorgedreven engagement, onderzoek en intuïtie leiden de jonge Lokerse architecten in hun zoektocht naar nieuwe woonvormen en ruimtelijke strategieën met een no-nonsense passie voor duurzaamheid, ecologie en ethiek. De gelijkwaar- digheid van elk onderdeel, elk aspect, elk detail binnen het architecturale en bouwkundig proces is frappant en zorgt voor een heel eigenzinnige architectuur.
In maart duiken we in de verrassende, optimistische wereld van doorzon interieurarchitecten, waar vakmanschap, ruimtelijke impact, tactiliteit, experiment en bijzonder kleurgebruik hun paden laten kruisen. Onlangs verscheen een eerste publicatie van hun werk in de reeks Vlees en Beton, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit Gent die mede als partner dit evenement organiseert.
In april trekt Archipel naar de Westhoek voor een lezing van Dierendonck Blancke architecten in het recent gerealiseerde Ontmoetingscentrum De Leege Platse te Beselare. Een crea- tieve herinterpretatie van de voor de hand liggende randvoor- waarden van context, parameters en programma leidt tot een maximaal zoeken naar de vaak minimale ontwerpmarges met een geheel eigenzinnig oeuvre tot gevolg.
De meimaand legt de nadruk op de integratie tussen structuur en architectuur. Het jonge ingenieursbureau UTIL Struktuurstudies uit Brussel is gespecialiseerd in het meedenken, bedenken en ontwerpen van structurele oplossingen die het architectuur- concept van andere architecten ondersteunen en versterken. Zij werken samen met bureaus als Office Kersten Geers David Van Severen, Atelier Kempe Thill, B-architecten, Robbrecht & Daem architecten, atelier Vens Vanbelle, URA architecten, …
Einde mei trekken we naar het hoge Noorden, meer bepaald naar Finland om enerzijds in de sporen van de klassiekers Aalto, Saarinen, Siren, Piëtila, Pitkanen en Bryggman te treden, en om anderzijds een veelbelovende jonge garde Finse architecten te ontdekken: Verstas, Lassila Hirvilami, Lahdelma & Mahlmäki, K2S, Play-A en JKMM. Hopelijk geniet u mee van de Finse open- heid in een landschap waar op dat moment de zon nauwelijks ondergaat.
Naar jaarlijkse traditie sluiten we het voorjaar af in samenwerking met de Week van het Ontwerpen te Kortrijk. Dit jaar nodigen we het jonge, extravagante en energieke Studio Weave uit Londen uit. Hun werk balanceert tussen een positieve open benadering en technische precisie. Ze houden ervan eigenaardigheden te bestuderen, er sterke punten uit te isoleren en deze te transfor- meren tot iets aparts met geheel nieuwe kwaliteiten. Hun werk flirt met architectuur, kunst, design en publieke ruimte.
Archipel wil jong talent in de kijker zetten en zal deze rijkgevulde kalender na de zomer verderzetten met o.a. lezingen van het Finse bureau JKMM, URA en Bruno Vanbesien.