Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

We hechten belang aan je privacy. Daarom willen we je hierbij op de hoogte brengen van welke persoonlijke gegevens we van jou bijhouden en wat we met deze gegevens doen. Tegelijk willen wij je informeren over wat je rechten zijn inzake gegevensverwerking en privacy. Dit alles kadert in de Europese verordening ‘General Data Protection Regulation’ van 25 mei 2018 (afgekort: GDPR).
Archipel vzw kan ten alle tijde het privacybeleid wijzigen of aanpassen. Zorg er dus voor dat je deze pagina regelmatig raadpleegt.

Deze website is eigendom van Archipel vzw
Adres maatschappelijk zetel: Dracenastraat 33, 9000 Gent
Adres secretariaat: Zandstraat 324, 8200 Brugge
Telefoon:+32 (0)50 322 420
E-mail: info@archipelvzw.be
Ondernemingsnummer: BE0434 131 814

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Archipel vzw of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Archipel vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Archipel vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Archipel vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Archipel vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Archipel vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Archipel vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

Privacybeleid Archipel vzw heeft conform de eisen in de GDPR of AVG beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover wij beschikken te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op beveiligde servers. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij het secretariaat en op info@archipelvzw.be .

Soort persoonsgegevens
Archipel vzw kan uw persoonsgegevens verwerken bij volgende diensten: een lezing, activiteit of bijeenkomst, educatieve activiteiten, nieuwsbrief en lidmaatschap.
Per dienst verschilt de soort van de persoonsgegevens die Archipel vzw verwerkt, namelijk naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Daarnaast verzamelt Archipel vzw ook nog andere persoonsgegevens m.b.t. haar diensten en website waar u gebruik van maakt: uw IP-adres en gegevens die door cookies verkregen worden (zie cookie-beleid verder).
Wilt u een volledig overzicht van uw gegevens dan kunt u een inzageverzoek doen via info@archipelvzw.be .

Verwerkingsdoeleinden
Archipel vzw verzamelt en verwerkt alleen die gegevens van u die nodig zijn om:
· een overeenkomst te sluiten voor een dienst (bijv. inschrijving voor een activiteit);
· de overeengekomen dienst uit te voeren (bijv. servicemails m.b.t. de activiteit);
· te informeren over onze (andere) diensten (bijv. nieuwsbrieven, publicaties) en deze informatie zo goed mogelijk op uw interesses en persoonlijke voorkeuren af te kunnen stemmen (bijv. gerichte informatie per e-mail);
· een bezoek aan de website mogelijk te maken en te optimaliseren (IP-adres en cookies zie verder);
· marktonderzoek uit te voeren om nieuwe diensten te ontwikkelen en andere aan de algemene werking gerelateerde doeleinden;
· om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving.

Overmaken aan derden
Archipel vzw deelt uw gegevens niet met derden, uitsluitend met organisaties waarmee zij overeenkomsten heeft om de hierboven beschreven doeleinden uit te voeren: het verzorgen van de website (webhosting), het verzorgen van een inschrijfsysteem, het verzorgen van IT-infrastructuur (IT-netwerk, wifi-netwerk, cloudoplossingen, …), het verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen en sociale media-berichten, het samenwerken met partners bij specifieke projecten. Met deze partijen maakt Archipel vzw de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Archipel vzw geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers- of samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zal Archipel vzw je gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij wettelijk verplicht.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Afmelding voor nieuwsbrieven
De informatie over diensten wil Archipel vzw alleen aanbieden als u daar prijs op stelt. U inschrijven op de nieuwsbrief of op een activiteit van Archipel vzw impliceer(t)de uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van je persoonsgegevens) van deze privacyverklaring, en alsdus van de manier waarop Archipel vzw uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

U kan zich ook op elk moment weer afmelden, via de afmeldlink (link toevoegen zodra de website online staat) onder onze nieuwsbrieven of via een mail aan info@archipelvzw.be.

Recht op inzage, verbetering of afscherming van persoonsgegevens
U hebt verder steeds het recht Archipel vzw te vragen om u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen of af te schermen. Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, kan u zich richten tot het secretariaat; Martine Pollier, Archipel vzw, Tempelhof 21, 8000 BRUGGE of via info@archipelvzw.be

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be .

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen “cookies” op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

“First party cookies” zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren, bijvoorbeeld om uw cookie- of taalvoorkeur te bewaren.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De optie om geen IP-adres te bewaren wordt toegepast. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van deze cookies.