Archipel

Beleef architectuur!

Lezing

Ludwig Mies van der Rohe - deel 2

door Dirk De Meyer

Zichtbarmachen

‘Ideeën verhouden zich tot objecten zoals sterrenstelsels zich verhouden tot sterren’.

Walter Benjamin, Geburt des Deutschen Treuerspiel, proloog.

‘Spinoza has taught us that great things are never simple. They are as difficult as they are rare’.

Ludwig Mies van der Rohe

Het 2de deel wil de betekenis vatten van de projecten die Mies na zijn immigratie in Noord-Amerika realiseert.

De opsplitsing in twee delen volgens de scheidingslijn Europa/Amerika is het loutere gevolg van de keuze om chronologisch te werk te aan. Ze is niet ingegeven door de wens om een onderscheid te maken tussen een ‘Europese’ Mies en een ‘Amerikaanse’ – een onderscheid dat Mies zelf tijdens zijn leven nooit heeft gemaakt.

In de lezing wordt eerder het omgekeerde geambiëerd: de culturele en andere wortels van Mies’ Europese periode – behandeld in deel 1 – worden ingezet om zijn latere werk te analyseren.

De conclusie van de tweede lezing maakt een boog over het hele oeuvre (en over beide lezingen) om er de intellectuele draagwijdte van te begrijpen: een in essentie Duits project dat idealisme en materialiteit samenbrengt in een bouwen waarin techniek en kunst samenvallen – of, met de woorden van Mies, een bouwen als “the spatial execution of spiritual decisions”. (1937-1969)

Lezing

Wanneer?

vr 29 februari 2008 20:30

Waar?

't Leerhuys
Groeninge 35
8000 Brugge
België