Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lezing

Ludwig Mies van der Rohe - deel 2

Door Dirk De Meyer
Vrijdag
29.02 2008
20:30

De lezing wil de betekenis vatten van de projecten die Mies na zijn immigratie in Noord-Amerika realiseert. De culturele en andere wortels van Mies’ Europese periode worden ingezet om zijn latere werk te analyseren.

Zichtbarmachen

‘Ideeën verhouden zich tot objecten zoals sterrenstelsels zich verhouden tot sterren’.

Walter Benjamin, Geburt des Deutschen Treuerspiel, proloog.

‘Spinoza has taught us that great things are never simple. They are as difficult as they are rare’.

Ludwig Mies van der Rohe

Het 2de deel wil de betekenis vatten van de projecten die Mies na zijn immigratie in Noord-Amerika realiseert.

De opsplitsing in twee delen volgens de scheidingslijn Europa/Amerika is het loutere gevolg van de keuze om chronologisch te werk te aan. Ze is niet ingegeven door de wens om een onderscheid te maken tussen een ‘Europese’ Mies en een ‘Amerikaanse’ – een onderscheid dat Mies zelf tijdens zijn leven nooit heeft gemaakt.

In de lezing wordt eerder het omgekeerde geambiëerd: de culturele en andere wortels van Mies’ Europese periode – behandeld in deel 1 – worden ingezet om zijn latere werk te analyseren.

De conclusie van de tweede lezing maakt een boog over het hele oeuvre (en over beide lezingen) om er de intellectuele draagwijdte van te begrijpen: een in essentie Duits project dat idealisme en materialiteit samenbrengt in een bouwen waarin techniek en kunst samenvallen – of, met de woorden van Mies, een bouwen als “the spatial execution of spiritual decisions”. (1937-1969)