Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lezing

ssa/xx Guy Châtel & Kris Coremans

Over eigen werk
Donderdag
17.02 2005
20:30

Met de steun van:

Het Gentse architectenbureau ssa/xx Guy Châtel & Kris Coremans probeert in haar praktijk de kloof tussen beeldcultuur en gedegen gebruik elegant en bescheiden te overbruggen.

Het Gentse architectenbureau ssa/xx Guy Châtel & Kris Coremans probeert in haar praktijk de kloof tussen beeldcultuur en gedegen gebruik elegant en bescheiden te overbruggen. In haar projecten maakt ssa/xx de sprong van uitsluitend formele exercities naar programmatische interventies in gebouwen. Het leidt tot een architectuurpraktijk waarin de consolidatie voorop staat tussen de onderscheiden schaalniveaus waarop een project of object werkzaam is, van de stoffelijkheid van het meubel of het gebouw tot de abstractie van landschappelijke of stedenbouwkundige schetsen.

In de huidige samenleving zijn beelden, logo’s en stijlen dominant. Ook architectuur is ingezet als beeld, met name om een onderneming of stad te profileren. De verschijningsvorm van architectuur wordt daarmee voor een groot deel bepaald door de vluchtige ontwikkelingen van consumptie. Het elkaar ras opvolgen van de trends en de betrekkelijk snelle veranderingen van objecten zijn hiervan een gevolg. Probleem is echter dat dergelijke experimenten schril afsteken tegen de ruimte waarin het dagelijkse leven zich afspeelt.

Het bureau richt zich op het vinden van visuele manieren om concepten uit te drukken op een dergelijke manier dat het conceptuele nooit opgaat in de ervaring van het ding in termen van schoonheid, luxe en comfort. Het gaat erom architectuur te creëren vanuit het ruwe materiaal van de omgeving. Inzet is het maximaal putten uit het potentieel van ‘dingen’ om ons heen.

Deze ontwerphouding komt in het bijzonder tot uiting in het project voor de Centrale Bedieningspost Kanaal Leuven-Dijle in Kampenhout-Sas. Deze ‘Open Oproep’-opgave, gesitueerd aan een geklasseerde 18de eeuwse buiksluis, manifesteert zich als een verticaal baken in het landschap. ssa/xx is erin geslaagd het gebouw te laten percipiëren als een autonoom en toch anoniem object op dit markante kruispunt van infrastructuur. Door de plaatsing en de verhoudingen van het volume, is impliciet een publiek karakter aan dit gesloten gebouw toegevoegd.

De geveldoorbrekingen ondermijnen de uiterlijke massiviteit van het blok niet, maar zorgen in het interieur voor frappante uitzichten en nauwelijks tastbare overgangen tussen binnen en buiten. Deze conceptuele dubbelzinnigheid komt eveneens tot uiting in de confrontatie van de huiselijke sfeer met de zakelijkheid van een kantoor. ssa/xx doet een beperkt aantal elementen, zoals fluwelen gordijnen en blauw getint glas, in verschillende combinaties terugkeren om elke ruimte een andere verschij-ningsvorm te doen aannemen. Het project toont aan dat de ontwerpen van ssa/xx tot stand komen in een proces van kruising en confrontatie van aandachtspunten, methodes en doelstellingen die eigen zijn aan verschillende ontwerpdisciplines.

Dominique Pieters