Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Bezoek

Renaat Braem dag

Daguitstap met lezing door Francis Strauven
Zaterdag
20.11 2010
België

In 2010 zou Renaat Braem 100 zijn geworden. Aanleiding genoeg om het gebouwde en geschreven werk van deze spraakmakende architect te herontdekken.

In 2010 zou Renaat Braem 100 zijn geworden. Aanleiding genoeg om het gebouwde en geschreven werk van deze spraakmakende architect te herontdekken.
Op zaterdag 20 november plant Archipel in Antwerpen een Renaat Braem-dag, met lezing door Francis Strauven, bezoek aan de tentoonstelling, bezoek aan het Braemhuis en een geleide wandeling in de woonwijk Kiel.

De bezoeken worden georganiseerd i.s.m. Antwerpen Averechts.

RENAAT BRAEM HUIS

Bezoek het Braemhuis en beleef de optimistische sfeer van het moderne wonen in de jaren ’50. 

Renaat Braem ontwierp zijn woning als veertiger op het hoogtepunt van zijn kunnen. En zo kwam het ook tot ons, intact en ongewijzigd, bemeubeld zoals in de eerste dagen zij het aangevuld met het geheugen van veertig jaar leven en werken. Braem schonk zijn woonst bij leven en sinds 1999 beheert de Vlaamse Gemeenschap zijn architecturale nalatenschap.Het VIOE gaf de schenking een kwaliteitsvolle en authentieke herbestemming die de toekomst van de woning verzekert en zo goed mogelijk Braems wens respecteert. Het woonhuis werd een huismuseum, een voor België ongekend initiatief voor naoorlogse architectuur. Een museum dat ook Braems geheugen belichaamt. Niet enkel het interieur maar ook zijn plastisch oeuvre en persoonlijk archief werden overgedragen en zijn in dit herdenkingsjaar een onuitputtelijke bron/

DE SINGEL

arch. Stéphane Beel

In september 1995 stelde Stéphane Beel zijn volume-ontwerp aan de gebruikers voor. Deze reageerden onmiddellijk enthousiast. In de volgende zes maanden werd het ontwerp verder uitgediept tot het masterplan dat in 1996 goedgekeurd werd.

Het ontwerp getuigt van een grote kwaliteit. Ondanks de omvang van de ingreep (zestienduizend vierkante meter), de beperkingen van het bouwterrein en de verscheidenheid van de infrastructuurnoden, voorzag Beel slechts twee bouwplaatsen die door hun ligging de dagelijkse werking - die ongestoord moet kunnen verder gezet worden tijdens de werken - minimaal storen.

In volume kan het ontwerp opgedeeld worden in drie delen:

1. een laagbouw achter de Rode en de Blauwe Zaal 2. een laagbouw ter hoogte van de berm langs de autosnelweg 3. een middelhoogbouw langs de Jan Van Rijswijcklaan.

Deze volumes sluiten perfect aan bij de sterk door Stynen bepaalde architecturale en stedenbouwkundige omgeving.

LEZING. Francis Strauven schreef in 1983 de eerste monografie over Renaat Braem. Naar aanleiding van het Braemjaar verzorgt hij de inleiding bij de CVAa-heruitgave van Braems pamflet Het lelijkste land ter wereld. Hij zal, als geducht Braemkenner, een lezing verzorgen voor Archipel.

RENAAT BRAEM 1910-2010 Tentoonstelling De Singel EXPO – nieuwe vleugelDesguinlei 25, 2018 Antwerpen

Renaat Braem (1910-2001) was niet alleen een begenadigd architect die beeldbepalende gebouwen van het naoorlogse modernisme realiseerde. Hij had een tomeloos sociaal engagement en een scherpe pen. Originele schetsen, collages en bouwtekeningen tonen Braems enorme tekentalent en de sterke verbeeldingskracht waarmee hij zijn ideeën gestalte gaf.

Renaat Braem 1910 2010 is de eerste tentoonstelling in de nieuwe vleugel van deSingel Art city, ontworpen door Stéphane Beel. Deze tentoonstelling wil zowel de architectuurliefhebber als de leek laten kennismaken met het unieke universum van de architect Renaat Braem.

De tentoonstelling maakt een reis doorheen het veelzijdige oeuvre van Braem. Zowel emblematische projecten – waaronder de sociale woningsbouwcomplex op het Antwerpse Kiel, het tentoonstellingspaviljoen van het Middelheimmuseum of de Politietoren in hartje Antwerpen – als minder bekende of niet-gerealiseerde gebouwen. In al deze projecten toont Braem zich een veelzijdig ontwerper die telkens opnieuw oplossingen zoekt voor de spanning tussen utopie en context, tussen individualiteit en collectiviteit, tussen dogmatisch modernisme en een meer organische architectuur. Daarbij raken spitsvondigheid van zijn sociale en ruimtelijke analyses, het minutieus materiaalgebruik en zijn sculpturale vormentaal nog steeds aan het hedendaags architectuurdebat.

Curatoren: Sofie De Caigny (CVAa), Elke Hoornaert (CVAa), Katrien Vandermarliere (VAi)Scenografie: Pieter Boons, Jeroen Verrecht (Heimat)Grafische vormgeving: Marie Sledsens (Dear Reader)

MONUMENT OP POTEN Tentoonstelling NOVA, Schijfstraat 105, 2020 Antwerpen

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat architect Renaat Braem (1910-2001) geboren werd, een naam die op het Kiel vooral gekend is door de woonblokken van de Emiel Vloorstraat. Gedurende dit najaar zijn tal van evenementen in Antwerpen gepland om dit te herdenken. Naast tentoonstellingen in De Singel en het M HKA stellen we in Nova hierrond maar liefst twee expo’s voor, waaronder Monument op Poten.

In deze tentoonstelling kan je zelf ontdekken hoe de Braemblokken er vroeger uitzagen en waarom deze woonblokken terecht ‘monumenten op poten’ kunnen genoemd worden. Daarnaast kan je ook op stap gaan met een handige wandelbrochure rond Braem die je niet alleen op het Kiel zijn werken toont,  maar ook in de Arena- en Tuinwijk in Deurne.

Programma

10u00
afspraak aan Braemhuis voor een geleid bezoek, Menegemlei 23, te Deurne.Rondleiding gedurende anderhalf uur.

12u30
afspraak in De Singel met lunch in nieuwe Beel vleugel

14u00
lezing door Francis Strauven in het Blauwe Foyer in De Singel

15u00
bezoek aan de tentoonstelling Braem 1910-2010 in De Singel

16u00
bezoek aan modelappartement in Kiel van Renaat Braem en wandeling door Kiel woonbuurt, met mogelijkheid tot bezoek aan tentoonstelling over Renaat Braem ‘Monument op poten’ georganiseerd door NOVA